О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

806/06.04.2015 година,  град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на шести април, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 644/2015 година,

 

В закрито заседание, съдът приема следното: Спорът е подсъден на общите съдилища, предвид описаните факти и петитума на исковата молба. На основание чл. 135 ал.2 от КТ, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 644/2015 година.

ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд Бургас по гр.д. № 7646/2014 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: