ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.03.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. АТАНАСКА АТАНАСОВА

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Бъчварова

Адм. дело номер 643 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:19 часа се явиха:

За ВНОСИТЕЛЯ на предложението за възобновяване Районна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Колев от Окръжна прокуратура.

          ОТВЕТНИКЪТ М.Г.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, редовно призован, не се представлява.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА предложението за възобновяване на административнонаказателно производство на прокурор при Районна прокуратура Бургас.

 

           ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното предложение възобновяване на административнонаказателно производство на прокурор при Районна прокуратура Бургас. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните за липса на доказателствени искания, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представените с предложението за възобновяване на административнонаказателно производство писмени доказателства.

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии,  налице са основанията за възобновяване на възобновяване на административнонаказателно производство, което е приключило по отношение на М.П.. Установено е, че в случая се касае за престъпление, като приключилото административнонаказателно производство е пречка за това да бъде наказан извършителя. Установено е от представените доказателства, че е налице престъпление по чл.343, ал.1, б.“а“ НК.  Предложението е направено в срок и моля да възобновите същото, с оглед ангажиране на наказателната отговорност на лицето.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, след съвещание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.21часа.       

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: