ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 07.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми май                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 643 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.Т., редовно призован, се представлява от адвокат П. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на К.П.Т. против Решение № 6/29.01.2015 г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с което е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки (ПНПОМ) № 94-00-2906/16.01.2014 г., № 94-00-2905/16.01.2014 г., № 94-00-2907/16.12.2014 г., № 94-00-2912/17.12.2014 г. и № 94-00-2914/17.12.2014 г., издадени от  Р.М.А. – публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас.

ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете 5 броя заповеди за възлагане на ревизия, които са упоменати изрично в жалбата и към тях междувременно излязоха още две заповеди – едната е от 08.12.2014 г., а другата от 25.03.2015 г. и така общо 7 броя заповеди.

Предвид разпореждането Ви, с което указвате на ответника да представи преписката, но същевременно с това му указвате да изложи някакви мотиви или аргументи за издаването на обжалваните постановления, виждаме че няма нищо, няма съпровидително писмо с някакви обяснения, тъй като доверителят ми все още не може да разбере за какво става дума, какви са тези милиони, 3 000 000 лева главница и 2 000 000 лева лихва откъде произтичат, затова моля да бъде призован П.Г.Д., който е направил искането за налагане, води се ръководител ревизии, но същият вече е сменен, но така или иначе искането е от него, за да изложи мотиви, въз основа на които се искат въпросните обезпечения, както и някакви аргументи във връзка с вижданията си, че ще бъдат установени задължения в посочените размери в процесните постановления.

От шест месеца доверителят ми е със запорирани сметки и не може да оперира с парите, които постъпват по тях.

Други доказателствени искания на този етап нямам.

 

По представените доказателства и направеното искане съдът счита, че следва да се приемат, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от адвокат П. в днешно съдебно заседание 7 броя заповеди за възлагане на ревизия.

 

По искането за разпит на П.Г.Д. съдът ще се произнесе в закрито заседание.

 

Съдът счита, че от представената административна преписка не се установява как е формиран размерът на очакваното задължение на жалбоподателя, поради което следва да се укаже на ответника да представи доказателства за това. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Директора на ТД на НАП Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства как е формиран размерът на обезпечените задължения.

За събиране на доказателства съдът ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.06.2015 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: