ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 09.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети юли                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 63 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:02 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.М.П., редовно уведомен, се явява лично и със служебен защитник адвокат А.-Ж..

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ констатира нередовност на исковата молба. Ищецът не е уточнил за всяко от действията размера на претендираните неимуществени вреди.

 

ИЩЕЦЪТ П.: За лошите условия в Затвора Бургас претендирам неимуществени вреди в размер на 2 500 лева, за неоказване на медицинска помощ претендирам неимуществени вреди в размер на 500 лева и за нарушението на правото ми на неприкосновеност на кореспонденцията претендирам неимуществени вреди в размер на 500 лева.

 

СЪДЪТ намира, че с оглед направеното уточнение и отстраняването на нередовностите на исковата молба следва да се даде ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило от ответника копие на медицински картон на ищеца А.М.П..

 

АДВОКАТ А.-Ж.: По отношение на здравния картон, запозната съм с представеното копие и за мен. Сравних го с представеното по делото копие. Считам че е непълен и нечетлив. На л. 1 е отбелязано, че представляваното от мен лице е диспансеризирано, но не е отбелязано заболяване. На л. 3 има отбелязване, че са правени изследвания за сифилис, HIV и туберкулоза, но не са посочени дати и резултати, затова считам, че тези отбелязвания са некоректни. По отношение на л. 4-8, тъй като са абсолютно нечетливи, не мога да взема отношение. Считам че следва да бъдат приети за доказани фактите, които би трябвало да бъдат отразени в него и са посочени в исковата молба.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да приемете изпратените с последното писмо доказателства, а именно здравния медицински картон на лицето А.М.П. така, както са ми изпратени от Затвора Бургас. Най-четливото копие съм изпратил на съда. Съжалявам, че така се е получило с другата страна, но моля да го приемете. На този етап нямам искане за нови доказателства.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Моля да приемете представеното от ответника доказателство, а именно здравен картон на ищеца П.. Нямам искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме медицинския картон на А.М.П., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представения от ответника медицински картон на А.М.П..

 

АДВОКАТ А.-Ж.: Уважаема госпожо съдия, с оглед направените изявления за продължаването на здравословните проблеми на ищеца, считам че следва да допуснете до разпит желаните от него двама свидетели, имената на които ще бъдат посочени в нарочна молба.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: По искането за свидетели, отправям друго искане – копие от тази молба, която ищецът ще представи на съда, да ми бъде изпратена евентуално да направя възражения по нея.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Може ли ищецът да уточни какви факти и обстоятелства ще доказва с показанията на тези свидетели. С оглед на това не мога да взема становище дали е основателно искането или не.

ИЩЕЦЪТ П.: Свидетелите ще установяват, че ми четат кореспонденцията, че не ми изпращат жалбите до съда, че ни ми дават лекарства и че не ми е оказвана медицинска помощ.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Предвид изразеното становище на ищеца, считам че е основателно искането за допускане на двама свидетели.

 

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат допуснати до разпит поисканите двама свидетели, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА двама свидетели, които да бъдат посочени с допълнителна писмена молба в 7-дневен срок от днес, които да бъдат  призовани чрез затвора в Бургас.

 

АДВОКАТ А.-Ж.: Нямам други доказателствени искания към момента.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Също нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Нямам доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.10.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Да се изпрати призовка за ищеца в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: