ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 18.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 635 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Д., редовно призована, явява се лично и с адвокат К., с пълномощно на л.10 по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ И.С.И. – младши експерт при четвърто РУ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Г.Д. против заповед за задържане на лице рег. №3292зз-116/ 22.03.2016г. на младши полицейски инспектор при четвърто РУ при ОД на МВР Бургас, с която Д. е задържана за срок от 24 часа на основание чл.72, ал.1, т.2 от ЗМВР.

 

С писмо вх.№3200/29.03.2016година от началника на 4 РУ при ОД на МВР Бургас са приложени писмени документи от административната преписка.

Със заявление №4097/18.04.2016г. от ответника е приложено удостоверение рег. №251000-8713/15.04.2016година на началник на сектор „Човешки ресурси” при ОД на МВР Бургас.

 

С определение № 562/30.03.2016г. съдът е дал указания по доказателствената тежест на страните.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Запознат съм с докладваните документи. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Запознат съм с представените документи от органа, но не мога да заявя дали това е цялата административна преписка. Няма да соча други доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Представените документи са всички налични по административната преписка. Представям писмено становище. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и докладваните в днешното съдено заседание писмени документи, като доказателства по делото.

 

СЪДЪТ констатира, че в административната преписка липсват доказателства за извършените действия, въз основа на които е издадена оспорваната заповед, поради което следва да се изиска от директора на ОД на МВР Бургас да попълни административната преписка с доказателства за извършените действия, въз основа на които е издадена – докладни записки, протоколи, сигнали и др.

  

С оглед изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на директора на 4 РУ при ОД на МВР Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщаването да попълни административната преписка с доказателства за извършените действия, въз основа на които е издадена процесната заповед – докладни записки, протоколи, сигнали и др.

Указва на директора на ОД на МВР Бургас, че при липса на такива документи, следва да заяви това изрично в нарочен документ, а при неизпълнение на дадените указания в срок, ще му бъде наложи глоба за неизпълнение на разпореждането на съда в размер на 200 лева на основание чл. 89, т. 2 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

АДВОКАТ К. Нямам други искания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Нямам други искания. Не си спомням точно, но на 21.03.2016година имахме само разправия, карахме се с посоченото в заповедта лице, но не съм я обиждала или заплашвала с престъпление.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам други искания.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 08.06.2016година от 14.00часа, за която дата и час редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.13 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: