ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 626 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.П., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТП на НОИ – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Не се явява вещото лице М.Д..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпила е молба вх. № 10206/28.09.2017 г. от вещото лице Д., с която заявява, че за изготвяне на заключението й е нужно време и повече информация, поради което моли за удължаване срока за представяне на експертизата.

С молба вх. № 10417/03.10.2017 г. пълномощникът на жалбоподателката – адвокат З., моли делото да бъде отложено поради това, че към настоящия момент допуснатата по делото експертиза не е готова.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на вещото лице Д. да изготви и представи в срок за следващо съдебно заседание заключение по възложената й експертиза, затова

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА възможност на вещото лице М.Д. да изготви и представи за следващо съдебно заседание заключение по възложената й съдебно-икономическа експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.01.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: