ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,17.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 622 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.И., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д.Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – директор на Агенция „Митници” София, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Ние не сме получили копие от жалбата, може би е изпратена в централата в София.

Не възразявам да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Р. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №380/05.03.2014г. издадена от директор на Агенция „Митници”, с която на жалбоподателят е наложено дисциплинарно наказание „Отлагане на повишение в ранг с една година”.

 

АДВОКАТ Р. - Поддържам жалбата. С жалбата сме представили документи, които моля да приемем като доказателства и сме предявили доказателствени искания, а именно да бъде приложена административната преписка, и ги поддържаме тези доказателствени искания.

Въпрос на съда към адвокат Р. – в жалбата посочвате, че има съобщение от един адвокат относно коментар в уебсайт, за какво става въпрос?

АДВОКАТ Р. – Получено е съобщение от един адвокат, който е видял коментар в сайт. Само това мога да кажа.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Единственото, което знаем е, че е публикувано от служебен компютър.

Оспорвам жалбата. Да се приеме представеното по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства описани на л.6 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днес да представи по делото заверено копие от цялото служебно досие на жалбоподателя, в т.ч. и атестационните оценки.

В същия срок ответника да представи заверено копие от цялото дисциплинарно производство, предхождащо издаването на обжалваната заповед.

ДАВА същия едномесечен срок и на двете страни, в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.09.2014г. от 10.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: