ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 620 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Я.О.П.,  редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв. К., с представено пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч..

Явяват се свидетелите С.Х.З. и Г.А.Е., доведени от органите на съдебната охрана.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.Г.:Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административнотодело е образувано по искова молба от Я.О.П., ЕГН **********,  понастоящем в Затвора в гр.Бургас, чрез адвокат Д.Г., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ при Министерство на правосъдието – гр.София, с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение в общ размер на 15 000.00 лева, представляващо обезщетение за нанесените му неимуществени вреди, в следствие на изтезание или нечовешко и нехуманно отношение изразено в недостатъчна жилищна площ, осветление, проветряване, условия за двигателна активност и други виновно извършени действия или бездействия, които могат да причинят увреждане на здравето в затвора в гр.Бургас, за периода от 15.08.2015г. до 01.10.2017г., ведно с дължимата законова лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

 

Съдът докладва, че по делото с входящ № 4122/11.04.2018 година е постъпил писмен отговор от ГД“ИН“ гр.София, чрез пълномощника ю.к.Т.Чанев, към който са приложени справка от Началника на Затвора Бургас с изх.№ 497/23.02.2018г., пълномощно за процесуално представителство и копие от Информация за Заключителна среща на 06.10.2017 г. по повод посещение на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание с изх.№9696/06.10.2017г.

АДВ.К.: Поддръжам исковата молба. Нямам възражения по доклада. Поддържам искането за разпит на свидетелите.

ПРОКУРОР Ч.: Нямам възражения по доклада. Да се приемат доказателствата, които не са приети до момента, визирам справката, която е изпратена.

Съдът констатира, че с цитираната справка изх.№ 497/23.03.2018 година е приета по делото с определение № 738/28.03.2018 година. По отношение на предоставената Информация за Заключителна среща на 06.10.2017г. по повод посещение на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание с изх.№ 9696/06.10.2017г., съдът намира, че  същата е относима към предмета на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА  за сведение по делото информация за Заключителна среща на 06.10.2017г. по повод посещение на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание с изх.№ 9696/06.10.2017г.

Съдът снема  самоличност  на свидетелите, както следва:

Г.А.Е.: ЕГН **********, българин, български гражданин, без образование, понастоящем в Затвора-Бургас. Без родство с ищеца.

С.Х.З.: ЕГН**********, българин, български граждани, образование - завършен 7 клас, понастоящем в Затвора-Бургас, без родство с ищеца.

Предупредени за наказателната отговрност по чл.290 от НК.

Обещават да говорят истината.

Съдът отведе от съдебната зала С.З. и пристъпи към разпит на свидетеля  Г.Е..

ВЪПРОС НА АДВ.К.: От кога познавате ищеца Я.П.?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: От 2015 година.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: При какви обстоятелства?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Работещ на пети етаж. Мен от 4-ти мълък салон ме вдигат при работещите 2015 година, не мога да си спомня месеца. Бяхме килия до килия. Доста година се познаваме, от 2015 година сме заедно.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Какво представляваше неговата килия?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: И в моята и в неговата бяхме по 17-18 човека. Имаше легла - 18 на брой, шкафове има. Леглата са сложени на три етажа. Не мога да кажа колко кв.м. е, малка е.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Ако прецените тази стая килията по–малка ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Може би по-малка.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Имаше ли прозорци в стаята на П..

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Имаше, на метър са горе-долу. Не можем да отваряме прозорците, заради трета вишка. До прозорците са вишките, те закриват и не могат да се отварят от тях. Не всеки един има шкаф,  на двама- трима едни шкаф. Килиите се заключват към 19.30 ч. и се отключват сутрин към 6.00-6.30 часа.Течаща вода и санитарен възел няма в килията.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Когато сте заключени?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Вътре имаме кофи. Когато не е заключено можем да ползваме тоалетна, вода и да излизаме и влизаме в килиите.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Колко кофи има?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Една кофа. Водата се пълни  в шишета.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Лично на тебе, как ти се струва тази обстановка?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не е приятно, аз съм бил с 28 човека. Когато лятото е горещо, не се издържа. Зимата е много натрупано, студено. Хигиената я поддържаме ние.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: От администрацията на затвора предоставят ли санитарни препарати за почистване?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: С един сапун, какво почистване? Дават един сапун  на края на масеца. Дали да се къпеш или переш.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Които не разполагат със средства, предоставят ли им се перилни препарати?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Сега започнаха да дават. Тоалетните ги чистят чистачите, които са назначени на тази длъжност, те са затворници. През зимата  парното работи половин – един час.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Храненето къде ставаше?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: В столовата, в килиите по-рядко, защото няма място къде да се седне. Столовата е колкото стаята. Влизаме на смени, понеже не е голямо помещението.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Какво представлява столовата?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Маси, пейки, яденето се дава, всеки си взима  чиниите, сяда и хапва. Масите са дървени. Столовата се почиства един път на ден. Пак същите чистачи-сутрин. Хигиената – стържат сапун с вода и така чистят. Само сапунисана вода, не знам какво ще изчисти. На тези, които нямат средства администрацията не им предоставя дрехи. На мен лично не са. Има паразити дори и сега - хлебарки, дървеници, мишки. Постоянно по прозорците. Макар, че условията сега са по-добре, но има още паразити. Дървениците тормозят най-много. Администрацията  пръска с нещо, но те не умират. Всеки един е нахапан.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Администрацията позволява ли на лафката да се продават на затворници препарати за унищожаване на паразити?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: На етажа има ли баня?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Имаше, но на един душ, колко човека да се изкъпят. На смени се къпят. С кофи вънка се къпят.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Има ли  прозорци в  банята, вентилация?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Вентилация няма, прозорец има, но те са заковани, за да не си отварят.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Бельото, което изполвате на колко време се сменя?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: На седмица горе–долу. Зимата се раздава едно одеяло на човек, на второ нямаш право. Не е достатъчно. При свиждане си караме отвън или взимаме одеяла от склада.

АДВ.К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОР Ч.: Казахте, че има чистачи, които са от лишените от свобода. Това означава ли,  че времето, през което те работят им се зачита?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Да. По принцип никой не си върши работата като цяло. Много рядко има чистачи, които си вършат рабата сериозно.

ПРОКУРОР Ч.: Нямам повече въпроси към свидетеля Е..

Съдът отведе от съдебата зала свидетеля Г.Е..

 

Съдът въведе в  съдебната зала свидетеля З. и пристъпи към неговия разпит.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: От кога се познавате с ищеца?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: От 2011 година  се познаваме. От 2015 г.  сме в един отряд и една килия. Бяхме в 9-та група, в 504 килия. След това ни свалиха 2015 г. - 2016 г. на трети малък етаж, пак  в една килия бяхме - 412 килия. За 504-та килия- дължина седем - осем метра дължина и  широчина 3.00. В килията сме 18 човека. Има 18 вишки, с два прозореца, всеки има шкафче. Килията е малка.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Колко са големи прозорците?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: 1.00 на 0.60 м. Те не се отварят, тъй като вишките пречат.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Забранено ли е пушенето?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не, но и да има непушачи! Повечето сме пушачи и всеки пуши. Няма проветрение.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Кой се грижи за почистването?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Всеки лишен от свобода, като  правим график.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Инспекторът по социална дейност не правеше ли график?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Не, ние си го правим. С наши средства си купуваме прахове, омекотители. Едиан сапун дават в Затвора. Общите помещения ги чисти чистача. Дават два праха за месец. Освен прах, аз не съм видял препарати, откакто ме преместиха. Само прах за пране са давали. С един сапун перем дрехите или от лафката купаваме с наши пари.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Опишете обстановката. Зимно време, когато е студено и лятно, когато е горешо?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Лятно време няма въздух, вентилатор се полага един на шест човека, ако са от 6 до 10 се полагат два вентилатора. До 12.00 ч. лятно време ток има и след това го спират. Адска жега е. От 12.00 вечерта до 6.00 часа  сутрин тока е спрян. Зимата от 6.00 часа сутрин до 8.00 часа има парно, спират го и после от 18.00 ч. до 19.30 ч. има парно. След това спират парното и сме на студено. Нямаме право да внесем отвън отоплителни уреди. Преди година и половина си поръчах духалка, но не разрешават. Отказаха  ми на края на 2016 годин.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Каква е хигиената в килиите?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Гадно е, няма хигиена. Има хлебарки, дървеници, мишки, ужас. В килията вървяха мишки, дървеници, хлебарки. П. е пострадал от дървениците. Нахапани сме. Вечер стане ли, в ада сме. Угасят ли лампите и почват. През деня е по-спкойно. Хиляди пъти сме се оплаквали. Аз от 24 години съм там. От 9-10 години е така, нон стоп. Фирмата само пръска водата и си заминава. Отвън не ни позволяват да внесем препарати. Исках да си купя мухозол, но нямаме право. За  медицинската служба да не се говори.  Баня има  на 5-ти етажа, има два душа, но само единия душ работи, а ние сме 95 човека  в коридора. Не успяваме да се изкъпем, топлата вода е от 8.30ч. до 13.00ч., но не успяваме да се изкъпем.  Топла вода има във вторник и четвъртък. Студена вода има всеки ден. Не се пуска за пране. По време на баня имаме право да перем дрехите. Перем с наши лични средства, купуваме прах от лафката. В банята имаше прозорец, но не се отваря.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Кога заключват?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: В 19.30 ч. се затварят килиите и се отключват в 06.15 ч.сутрин. В килията, в която бяхме с Я. ползвахме вечер кофа. Има една кофа и един кош за боклук. Водата е в пластмасови шишета.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Какви си били чувствата в такава обстановка-  жега, паразити?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Гадно, ужас не се чувстваме хора. Едно куче е в по-добри условия от нас.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Разкажете набързо за другата килия?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: На третият етаж  килията е по-голяма - 22 човека. Има три прозореца, но само средния се отваря на половина от вишката,  другит не се отварят. Банята също с два душа, но единият душ работи. Банята на третия етаж няма прозорец, той е счупен - зимата на студа е къпането.Тоалетната има три клекала, като от тези три клекала едното не работи. Свалиха ни на третия етаж. Два отряда, няма място, не можем да се подредим. В този коридор бяхме над сто човека. Осветлението е слабо. Има една крушка, в тази дълга килия, която е 9-10 метра. Всеки един затворник има шкафче. Няма как да допусна друг човек до моето шкафче. Коридора  и  общите части ги чисти чистача, а в килията чистим ние.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Опиши столовата на третия етаж.

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Вътре се поддържа от чистача, пейки няма, масите са мръсни. Храната я взимаме в собствени купи и си ядем в килията. Храната си държим при нас в шкафовете. Няма отделно помещение за хранене.

АДВ.К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОР Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи от съдебната зала свидетеля З..

АДВ.К.: Ще направя едно искане. На няколко пъти стана въпрос за почиставне на общите части. От паказанията ми стана ясно, че има длъжностно лице, това е домакински щат, който е платен. Това са лица, които са длъжни по длъжностна характеристика. Моля да изискате от администрациянта на Затвора, за да  видими дали има назначени такива длъжностни лица в пета и трета група на Затвора за този период. Това са длъжностни лица, които се назначават от Затвора. Ако прецените.

Оттеглям искането си.

 

ПРОКУРОР Ч.: Нямам  искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.К.: Нямам други искания, представам списък на разноските.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Считам, че  представените доказателства,  особено гласни категорично се покрепят твърденията в исковата молба. При тези условия, при които са поставени лишените от свобода може да се направи  предложение, че са подложени на  жестоко отношение. Това е в резултат на  бездействието на Затвора Бургас, а този Затвор е на пряко подчинение на ГД „ИН” София и пряко ръководи изпълнението на наказанията лишаване от свобода. Ще изложа в детайли своите виждания в писмени бележки. Моля, да уважите исковата молба и ди ни присъдите разноските по делото.

ПРОКУРОР Ч.: Аз считам, че претенцията от П. остана недоказана по основание и е неоснователна. В гласните доказателства се  подчертава една бях казал лоша среда в Затвора, което е ноторно известен  факт, но не бе доказана каквато и да е индвидуализация, която се отнасят до личната сфера на ищеца. Единствено това бе досежно нахапванията от дървеници, но в тази насока  от  гласните доказателства може да са направи предположение, че затворът е взел мерки, хигиениират се помещенията, назначени са били хигиенисти. 

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки от страна на процесуалния представител на ищеца.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: