ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 01.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи юли                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 617 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хонолулу В.Е.С.”ООД, редовно призован, се явява адвокат Ц. А., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА Х.Д. и Щ.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са заключения по допуснатите съдебно-техническа и съдебно-графологична експертиза от вещите лица П. и Д., които заключения са в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслушат заключенията на вещите лица.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключенията на вещите лица в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита им, като снема самоличността на вещото лице Д., както следва:

 

Х.Б.Д. – 59 години, български гражданин, неосъждан, експерт-графолог, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Заключението ми е категорично, че подписите са на лицата посочени там, както е отразено на стр.6 в него.

 

АДВОКАТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 350лева, от които 200 лева платими от внесения от депозит и 150 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

Съдът освобождава вещото лице Д. и ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице П., като снема самоличността му както следва:

 

ЩИЛИЯН В.П.- 46години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, висше образувание със специалност „Приложно програмно осигуряване”.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ АРАБДЖИЕВА: Имам един уточняващ въпрос, който до някъде и по-скоро е със семантиката на изречението и за мен влиза в противоречие с останалата съобразителна част на заключението, а именно стр. 3 от заключението първи абзац и следващия вещото лице отговаря, че информацията е свалена директно от компютъра. Смятам, че вещото лице, тъй като не е присъствало при свалянето на информацията не може да каже  дали е директно свалена, още повече, че в останалата част на експертизата дава в друга насока заключение. Вещото лице възпроизвежда информация на данъчния орган. Това  ваше заключение ли е и възпроизводство на данъчния орган?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Значи по принцип по делото има два диска с информация. Не съм присъствал директно когато е сваляна информацията и не мога да кажа от кой компютър е била свалена като е извършено деянието, но базирайки се на протоколите приложени по делото и това какво има на първия диск свалено, съм казал че е свалено от компютъра на жалбоподателя. Данъчният орган твърди това, а аз съм го направил повече за разграничение, тъй като информацията на втория диск е извлечена и съставена от специалист към данъчното.

Първият диск е с информацията свалена от компютъра, а вторият диск е обобщена информация от първия направен от специалист към данъчното.

Твърди се, че информацията от първия диск е свалено от компютъра и по нейната същност какво представлява като файлове може да се каже, че е свалена от компютъра.

Информацията на втория диск със сигурност не е свалена от компютър, а е съставен и обобщена информацията. Вторият диск е обобщаване на информацията на първия диск в нагледен вид, да се разчете от неексперти, така да се каже.

Иначе от къде е свалена информацията не мога да кажа, защото не съм присъствал при извършване на действието. Приел съм го, че е така въз основа на протоколите, въз основа на това, че вътре се съдържат данни от програмен продукт Абис, който би трябвало да е инсталиран. Чисто логическо съждение съм направил, но не мога да кажа, че е станало точна така.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.:  По първи въпрос - тази база данни, която е свалена от данъчния орган на първия диск, възможно ли да са свалени данни и файлове, които съдържат – рецепти, сметки на сервитьори, кухня? Свалена ли е цялата информация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Свалена е базата данни за продукта за водене на склад или ресторант Абис и вътре в тази база данни се съдържа такава база информация като продукти, рецепти, изписване на продукти. По принцип може да се съдържат, такава информация за сметки, кухна и т.н. Както е зададен въпросът, конкретния отговор е „Не, защото са свалени три файла, а вътре в компютъра има много повече информация като цяло”. Цялата програма Абис не е свалена, свален е един файл, в който се съдържа базата данни, другите файлове които не са свалени, те са програмни, идексни файлове. В тази база данни се съдържа информацията за една фирма, която информация  касае една фирма. По принцип изследвайки  програмата Абис, структурата на Абис по точно, основните данни са записани в един файл. Има и други файлове, които са помощни и те са свързани с работата на програмата. Информацията е в този файл, който ми е предоставен и който се съдържа на диска. Файлът е свален целия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Възможно ли е сваляйки базата данни, да се извади тази информация, която интересува всъщност органите по приходите? Имам предвид от тази база данни да се направи преработка и да се изкарат тези данни, които интересуват органите по приходите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Да, възможно е, и е направено. Това всъщност се съдържа на втория приложен диск по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Относно въпрос 3, продукта който  използва този софтуер, лицензиран ли е? Дали имате такава информация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Ес кю сървъра по принцип има различни такива сървъри част са безплатни и част са лицензирани, ако се ползва май ес кю, той е безплатен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: В конкретният случай какво ползва фирмата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Не мога да кажа, тъй като не съм видял конкретния компютър и сървъра, който се ползва, а от диска не може да се установи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Като специалист ако е лицензиран  този софтуер, трябва ли да има активиращ ключ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Ако се ползва пълната версия, която е платена, трябва да има съответния код или ключ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Какво означава ключ и код?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: При инсталацията се изисква потребителя да въведе един код или ключ, който се получава при заплащане на програмата.

 

АДВОКАТ А.: Техническо възможно ли е НАП да закупи този продукт и с флашка да го пренесе на компютър?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Въпросът е некоректен. Вещото лице е изтеглило програмата от Интернет. Противопоставям се на така зададения въпрос.

 

АДВОКАТ А.: Технически възможно ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Технически е възможно, никой няма да откаже да си продаде програмата, дори на НАП. Ако си платите ще я продадат. Това е ей си сървъра.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Във връзка с отговор на въпрос 5, понеже е неясен, правилно ли съм разбрала от последния  абзац - когато се получи заедно файла и ключа можем да генерираме хеш ключа и ако е същия, значи файлът е същия, т.е. може ли да твърдим, че тази информация не е променяна и тя е тази която е снета от жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Тъй като въпросите са теоретични, аз съм отговарял теоретично. Ако видите съдържанието на първия диск, вътре има три файла, единият от който MD 5, това е точно този ключ, който се генерира когато се ползва тази функция. Чисто теоретично, ако Вие приложите тази функция върху даден файл и генерирате този ключ и след това изпращайки двата файла някъде с флашка, чрез Интернет, получателят получавайки двата файла, също може да си генерира ключ и ако ключовете съвпадат това му гарантира, че големият файл съвпада с това което са му изпратили. Теоретично това е идеята на тази функция при теглене на файлове по Интернет, за да може двете  страни да са сигурни, че това което е изпратено, това е получено. В нашия конкретен случай обаче не можах да намеря информацията в протоколите, никъде в делото няма кога е генериран този ключ, дали е генериран на компютъра на жалбоподателя, дали е генериран при данъчните и оттам вече цялата идея за това да се докаже, че това е файлът отпада. От всички въпроси, които са ми зададени, идеята на жалбоподателя, е че тази информация е променена при свалянето или в процеса на свалянето или би могла да бъде променена. Да, това би могло да се промени и ако този ключ е бил генериран след промяната, той ще съвпада с този файл и този ключ и ще отговаря на новия файл, който е генериран. Не може да се уточни кога е генериран ключа и към кой файл.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ А.: Може ли да бъде изтеглена програмата Абис в момента на проверката, ако на компютъра е имало Интернет и за колко време?  Въпросът ми е теоретично дали е възможно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Това граничи с клетва към НАП и за завеждане на дело. Възразявам, срещу този въпрос.

 

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: По принцип може, тъй като на сайта на Абис има демо версия и тя може да бъде изтеглена. За колко време може да се изтегли, зависи от бързината на Интернет, по принцип за няколко минути става изтеглянето. Това е чисто теоретично.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Може ли да се установи дали е демо версия изтеглената информация диск?

 

   ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Този файл, който е на първия диск,  не мога да кажа дали е демо версия или не, защото трябва да се изследва самият компютър от който е взета информацията, а аз разбрах, че е преместен на друг обект на жалбоподателя и е преинсталиран. Тази информация която е била тогава налична, вече я няма.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се прием заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ А.: Водим допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел, който моля да бъде разпитан.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит водения свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

 

М.А.С. - 33години, българска гражданка, неосъждана,  без финансови и трудови отношения към момента с жалбопадателя. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

 

Свидетелката ОБЕЩА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Аз съм  бивш служител на „Тринити софт”, а сега имам собствена фирма „Мак сървис 07”ЕООД. Имахме договор с жалбоподателя до началото на тази година. Към настоящия момент този договор не е действащ. Договорът беше до януари месец 2014година.

Аз инсталирах продукта Абис- демо версията на жалбоподателя. Инсталирах този продукт есента на 2012година в Банско в хотел „Стоун флауръс”. На три компютъра инсталирах този продукт.

 

АДВОКАТ А.: В коя директория инсталирахте продукта?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Инсталирах продукта в директория С. Инсталирах го само на единия компютър, но за да работи в мрежа трите компютъра са свързани, за това казах на три компьтъра. В папката на „Тринити софт” са много модула, но не мога да кажа колко са инсталирани.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката заключението на вещото лице П..

 

 СВИДЕТЕЛКАТА С.: Част от информацията е в  abisdata.db и abisdata.log. Информаията за дейността на дружеството покупки и продажби се съдържа abisdata.db. Такива данни се съдържат и в други файлове.

Обобщената информация за да я има трябва цялата папка на „Тринити софт” да я има като информация, за да се извлече коректна информация.

 

АДВОКАТ А.: „Тринити софт” съдържа ли други  модули?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: „Тринити софт” съдържа най-малко десет модула. Тези модули са посочени от вещото лице в отговор на въпрос 1 и не са достатъчни за да се извлече цялостна информация за дейността на фирмата. За да се направи коректно обобщение на информацията е необходимо да се свали цялата папка „Тринити софт”. Програма Абис е само Абис и съдържа най-малко десет модула. Тази програма не е счетоводна отчетност. Тази програма е за улеснение на търговците, сервитьорите да им е по-лесно и по-бързо да се работи. Сервитьорите задават информация за поръчката и тя се препраща в кухнята, на бара.

 

АДВОКАТ А.: Могат ли да се издават касови бележки с тази програма? Могат ли да се извършват промени в продуктът?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Програмата служи за търговска дейност, чрез нея могат да се издават касови бележки. Към нея има свързано фискално устройство и няколко кухненски принтера.

Корекции и промени в продуктът могат да се правят, да се добавят таблици с нови продукти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Възразявам по тези въпроси.

 

АДВОКАТ А.: Аз питам теоретично дали е възможно.

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Всеки може да прави промяна. Спряха да работят с тази програма, защото постоянно създаваше проблеми. Нямаше и година да работят с тази програма и инсталирахме новата, която е по стабилна и няма такава поддръжка и не създава проблеми.

 

АДВОКАТ А.: Може ли едновременно да се работи с двете програми и може ли да кажете дали са работили на двете програми?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Може едновременно да се работи на две, на три програми. Всяка поръчка може да е на различна програма и да се издава касова бележка от фискалното устройство, без значение на коя програма е зададена информацията. Значи преди да се инсталира Абис, те са работили с Микроинвест и на компютъра имаше Микроинвест, като отидох да инсталирам Абис. Това е отново безплатна програма.

 Не мога да кажа дали са работили на две програми.

 На жалбоподателя инсталирахме Тискарат есента на 2012година и до януари 2014година работи с тази програма.

Не работим вече заедно, защото аз се преместих да работя в Несебър и няма как да ги обслужвам. Нямах постоянен поглед върху компютрите, а само периодично.  Когато има авария, тогава се ходи. С Тискарат проблеми не е имало, но с Абис имаше много проблеми. Не можеше да работи в мрежа коректно на тези три компютъра, не излизаха касови бележки коректно на бар, кухня. Понякога не излизаха въобще бележки, налагаше се да маркират втори, трети път сметката за да излезе бележка.

Есента на 2012 година на първи или втори ноември 2012 година инсталирахме Тискарат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Каква специалност имате?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: „Икономика  и счетоводство”. Нямам специалност за компютърни технологии.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Тази програма Абис дава ли възможност на сервитьора  да се отчита в това заведение?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да, дава възможност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Тя показва ли плащанията в кеш, банков път и с карта?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да, показва различните плащания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: От къде знаете, че в тази фирма са инсталирани други програми или не? Принципно ли знаете?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Преди малко казах, че като инсталирахме Абис, видях че имаше инсталиран Микроинвест, която си остана. След като спряха да работят с Абис, той също си стои на компютъра. Те започнаха да работят с  Тискарат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Тази програма може ли да показва номер на фактури и всеки може ли да има достъп до програмата или е необходима парола?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Тази програма може да показва номера на фактури. Достъп до тази програма могат да имат всички и без да притежават пароли. Може без парола да се влиза, но има и пароли за достъп. Без парола също може да се влезе.

 

АДВОКАТ А.: Колко души имат пароли?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Има си една парола, която парола е стандартна, нещо като сервизна парола. Тази парола я знае всеки служител на фирма „Тринити софт”, а след инсталация я знаят и хората, които работят с Абис.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кое налага да се инсталира тази програма в този търговски обект и по принцип какво налага инсталирането на тази програма?

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Налага се инсталирането за улеснение на работата, за да може сервитьорите да не пишат на ръка и самата програма да изпраща поръчките в кухнята – топла и студена и да се приготвят по бързо поръчките

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетелката.

 

Свидетелката освободена, като остава в съдебната зала.

 

АДВОКАТ А.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Във връзка с изготвената, приета съдебно-техническа експертиза и разпита на свидетеля в днешното съдебно заседание, моля да ми бъде допуснат един свидетел, който е присъствал на свалянето на тази информация на първия диск от заведението, като ми бъде дадена възможност в кратък срок да посоча имената и адреса му, тъй като е колега от Пловдив. Разпитът на свидетеля го искаме, тъй като остана неизяснен въпроса във връзка с начина  по който е свалена информацията и записването на първия и втория диск, да изясним какви генериращи ключове са използвани. Има намеквания за манипулиране на информацията и следва да бъде разпит свидетел, който е присъствал на самото сваляне на информацията от компютъра.

 

АДВОКАТ А.: Противопоставям се на искането поради това, че всички наши твърдения, които въвеждаме в рамките на процеса сме ги въвели във всички фази на административно производство и не въвеждаме нови твърдения, нито  искаме да установяваме нови факти. Всичко е депозирано своевременно, във всички наши жалби сочим тези обстоятелства, още пред данъчните органи сме ги депозирали и той е можел своевременно да ангажира доказателства, а не да иска отлагане на процеса, още повече, че този свидетел е свързан с данъчния орган и няма да бъдат кредитирани неговите показания и не следва да бъдат ценени. Има много протоколи, които са съставени в рамките на производството, които доказват действията на данъчния орган, няма нужда от разпит на свидетел, той няма необходимото образувание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Предвид твърденията на жалбоподателя, че са въвели тези обстоятелства още пред данъчния орган, то заявявам, че това не е така, тъй като процедурата за обезпечаване на въпросните доказателства по ДОПК, предвижда и ред за обжалване в чл.41 от ДОПК, който е 14-дневен срок, но такова обжалване няма. След като считат, че тези данни са били манипулирани е следвало да бъдат обжалвани. След като жалбоподателя не е направил това, а нови неща се въвеждат в днешното съдебно заседание за манипулиране на данни, при изземване на  информация. В НАП работят специалисти, които биха могли и да изяснят въпроса и са присъствали. Те имат необходимите знания и образование. Никой в днешното заседание не може да установи факти, които са минали.

 

АДВОКАТ А.: Депозирали сме доказателства, че  полицията в Банско е казала на управителя на дружеството, че има обир и е тръгнал към мястото на огледа, като в това време е извършвана проверката в ресторанта, като час и половина жалбоподателя не е присъствал на проверката и още тогава твърдяхме, че е имало възможност за манипулация. Това сме го заявили още с първата жалба пред НАП и тази пред Вас.

 

Съдът съгласно чл.160, ал.1 от ДОПК следва да реши делото по същество, като с оглед преценката за законосъобразност на оспорвания акт  и наведените от жалбоподателя възражения счита, че следва да бъде допуснат до разпит искания свидетел, който ще бъде призован след посочване на трите му имена и адрес за призоваване от ответника.

С оглед на горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да посочи трите имена и адрес за призоваване на искания свидетел.

 

АДВОКАТ А.: Моля във връзка с установяването, че   управителя, който се е подписал на протокола, не е бил един час и половина на проверката, да ни допуснете гласни доказателства. Моля за възможност  с писмена молба да посоча имената на свидетеля.

 

С оглед искането за допускане на гласни доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок в днешното съдебно заседание  да посочи трите имена на лицето, което иска да бъде разпитано като свидетел, като посочи дали същия ще бъде при условията на призоваване или доведен в съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  14.10. 2014 година от 11.20  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: