ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 614 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Фармексперт груп“ ЕООД се явява адвокат Н..

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас юрисконсулт Й., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Вещото лице А.: Моля да ми бъде предоставен по-дълъг срок за изготвяне на заключението, предвид обема на събраните доказателства по делото.

 

СЪДЪТ констатира, че част от фактурите, съобразени при издаване на обжалвания ревизионен акт, не са налични по делото, както и че са приложени по делото нечетливи копия на документи, находящи се на л. от л.254-263, на л.272, л. 274, л.277, л.763 и сл., л.837-841.

 

Адвокат Н.: С оглед обстоятелството, че е необходимо допълване на делото както с писмени доказателства, така и с допълнителен въпрос и прецизиране на зададените вече такива към допуснатата съдебно-икономическа експертиза, моля да бъде отложено делото.

Юрисконсулт Й.: Моля да ми бъде предоставена възможност да направя проверка в досието на фирмата за наличие на четливи копия и на всички процесни фактури, за да ги представя по делото, като, ако ги няма, ще направя изрично изявление за това.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на съдебно-счетоводната експертиза е от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се предостави възможност на вещото лице да изпълни възложената задача. Следва да бъде предоставена също възможност на ответната страна да попълни преписката с наличните в преписката фактури, неприложени по делото, както и с четливи копия на посочените по-горе документи. Следва да бъде предоставена и възможност на страните да формулират допълнителни задачи към експертизата. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да попълни преписката с наличните фактури, неприложени по делото, както и с четливи копия на посочените по-горе документи.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да формулират допълнителни задачи към експертизата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2018г. от 10.20ч., за които дата и час страните и вещото лице са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: