ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,20.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесети септември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 614 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв.В.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на ГПУ-МАЛКО ТЪРНОВО, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ Г.И.Д. и М.В.П., редовно уведомени, явяват се лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.С.: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.С.: С разпита на свидетелите ще установяваме детайли от фактическата обстановка по твърдяното нарушение и опровергаваме изложеното в заповедта за налагане на наказанието.

Представям четлив заверен екземпляр на процесния акт.

 

        

СЪДЪТ

СНЕМА самоличността на явилите се свидетели, както следва:

Г.И.Д. – 33год, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя;

 М.В.П. – 36год, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателя;

 

Двамата свидетели ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещаха да говорят истината.

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелят М.П..

 

Разпит на свидетеля Г.Д.:

 

Адв.С.: Разкажете къде работите и къде бяхте на 31.01.2017г.

Свидетелят Д.:*** от 2011г. На 31.01.2017г. бяхме патрул в с.Б. с колегата П. (свидетелят М.П.) и М.Г. (жалбоподателят).

Адв.С.: От колко до колко часа беше смяната на патрула Ви?

Свидетелят Д.: Смяната ни беше от 8 часа вечерта до 8 часа сутринта.

Адв.С.: Разкажете какво се случи от 5 часа сутринта нататък.

Свидетелят Д.: Някъде към 5.30 часа на един разклон за с.Б., преди да влезем в селото, спряхме автомобил за проверка с подаден от колегата сигнал. Проверихме го, след това влязохме в селото и спряхме да изчакаме да отвори кафенето, за да си вземем кафе, мисля че беше към 6.30 часа. След това колегата отпусна седалката назад, тъй като цял вечер бяхме дежурни и го заболя много кръста. В момента идваше кола. Колегата каза, че идва кола и веднага стана и видяхме, че това са проверяващи.

Адв.С.: Някой излезе ли от автомобила на проверяващите?

Свидетелят Д.: Не, никой не излезе от автомобила.

 

СЪДЪТ към свидетеля Д.: Този проверяващ автомобил имаше ли някакви отличителни знаци, полицейски ли беше, имаше ли опознавателни знаци?

Свидетелят Д.: Автомобилът беше от гранична полиция, служебен, не мога да кажа, не се сещам.

Адв.С.: Моля да предявим на свидетеля докладната записка, която е налична по делото и ако е възможно да си спомни точно неговия разпит. С това целим да установим фактологията, защото той каза около 6.30 часа, а това се е случило в 5.30 часа.

 

Съдът ПРОЧЕТЕ на свидетеля писмени обяснения, дадени от него в хода на проверката от докладна записка от 31.01.2017г.

 

Адв.С.: Заявихте днес, че сте били в 6.30 часа пред кафенето, а в докладната записка е записан час 5.30.

Свидетелят Д.: Това, което съм написал саморъчно в докладната записка, това е верният час. Часът е 5.30.

Адв.С.: Докато чакахте в автомобила, говорехте ли си тримата?

Свидетелят Д.: Да, говорихме си.

Адв.С.: Някой да си е позволил да спи, да дреме?

Свидетелят Д.: Не. Ние сме на работа.

Адв.С.: Как беше разположението на трима ви в автомобила?

Свидетелят Д.: Аз седях в дясно, колегата караше, зад мен беше М..

Адв.С.: Вие колко сте висок?

Свидетелят Д.: Висок съм 1.85м

Адв.С.: Вашата седалка беше ли спусната назад?

Свидетелят Д.: Седалката ми беше в нормално положение.

Адв.С.: Нямам повече въпроси.

 

 

Разпит на свидетеля М.П.:

 

Адв.С.: Разкажете къде работите и къде бяхте на 31.01.2017г.

Свидетелят П.:***. На 31.01.2017г. бяхме изпратени на разклон на с.Б. смесен наряд с колегата Д. и с началник М.Г.. Тримата бяхме патрул и към 5.30 часа тръгнахме към селото, спряхме автомобил за проверка и след това продължихме към селото. Около 6 без 20 бяхме в центъра на селото. Спряхме автомобила да изчакаме кафето, което отваряше в 6 чада, за да си вземем кафе.

Старшият (М.Г.) каза, че го е заболяло кръста, отпусна седалката, продължавахме да си говорим и след десет минути видяхме, че идва автомобил. Той веднага се изправи.

СЪДЪТ към СВИДЕТЕЛЯ: Този автомобил имаше ли опознавателни знаци?

Свидетелят П.: Имаше опознавателни знаци на гранична полиция. Беше с дълги включени светлини.

Адв.С.: Някой от вашия автомобил слезе ли?

Свидетелят П.: Проверяващият автомобил спря пред нашия автомобил, след това дръпнаха назад и отидоха на 5-6 метра от нашия автомобил. Нашият старши слезе и отиде до тях. Старшият, това е жалбоподателят М.Г.. От техния автомобил слезе един човек, когато М. отиде при тях. Преди това никой не беше слизал от техния автомобил.

Адв.С.: Какво беше вашето разположение в автомобила?

Свидетелят П.: Старшият седеше отпред на шофьорското място, Г. седеше пред мен и аз зад него.

СЪДЪТ към СВИДЕТЕЛЯ: Автомобилът с работещ двигател ли беше?

Свидетелят П.: Нашият автомобил беше със запален двигател, но фаровете бяха загасени.

СЪДЪТ към СВИДЕТЕЛЯ: Проверяващите осветиха ли по някакъв начин всички, които са вътре в автомобила?

Свидетелят П.: Не.

Адв.С.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Нямам други искания по доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнително представените от административния орган писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да отмените изцяло процесния акт. Считам, че на първо място, опровергахме твърденията изложени в заповедта за налагане на наказание, че наказаният не е спал по време на наряда. В същото време са сериозно нарушени на основни принципи най-малко, защото този, който е правил проверката, всъщност е констатирал с докладна за въпросните твърдения и няма как сам себе си да проверява.

Също така в нарушение на представената Заповед № 8121-1252 нямаме съгласуване с юрисконсулт, нямаме доказателства за цялостното поведение на служителя, което трябва да бъде взето предвид, като цялостното поведение е различно от това, което е посочено в заповедта.

Няма конкретно посочване на вината, която би трябвало да се посочи, защото се твърди „умишлено“, нещо съвсем различно; липсва последица от твърдяното нарушение и всички тези нарушения на процедурата по същество са съществени такива, поради  което моля да отмените заповедта и да присъдите сторените от нас разноски.

Моля да ми предоставите подходящ срок за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок считано от днес на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: