ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети октомври                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.

Прокурор: Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 60 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Ж.И., редовно уведомен, явява се лично и с адв.В.Р., назначена за служебен защитник с определение от съдебно заседание проведено на 29.09.2014г.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт С. с представено пълномощно, находящо се на лист 22 от делото.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Д..

 

         Явяват се СВИДЕТЕЛИТЕ А.С.Н. и П.Д.Я., редовно уведомени.

 

ПЪЛНОМОЩНТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да е даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движенето на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Р.: Моля да бъдат разпитани доведените свидетели в днешно съдебно заседание.

         Във връзка с искането ни за експертиза, извинявам се, но роднина на доверителя ми донесе парите, но веднага преди да ги входирам ги взе спешно и отново не можахме да платим. Но поддържаме искането си в предходно съдебно заседание за оттегляне на иска в тази част.

 

Юрисконсулт С.: Не възразявам.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в съдебно заседание, проведено на 18.05.2015г. адв.Р. е направила изявление от името на своя доверител, видно от което страната оттегля искането си в частта за обезщетението, претендирано поради настъпили неимуществен вреди в резултат на влошаване на здравословното състояние на ищеца в мястото за изтърпяване на наказанието, което искане се поддържа в днешно съдебно заседание.

По така направеното искане и становището на ответната страна, че не възразява искът да се оттегли в тази негова част, за това процесуално искане съдът не е чел нарочно определение, поради което този пропуск следва да бъде отстранен в днешно съдебно заседание.

С оглед изявлението на пълномощна на ищеца и на основание чл.232 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕРАТЯВА производството по административно дело № 60/2014г. на Административен съд-гр.Бургас в частта относно претендираното обезщетение за заплащане на неимуществени вреди в размер на 65 000 лева, представляващи обезщетение за влошаване на здравословното състояние на ищеца в мястото за лишаване от свобода в претендирания период от 28.11.2009г. до 24.03.2011г., както и в периода от 28.04.2012г. до момента на завеждане на иска на 01.01.2014г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите от ответната страна писмени доказателства, описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 106 от делото; както и представената от ответната страна Програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода, ведно с План за действие за изпълнение на програмата на Министерството на правосъдието, както и извлечение от Протокол № 32 от заседанието на Министерски съвет на 08.09.2010г.

 

 

 

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на явилите се днес свидетели, чиято самоличност снема, както следва:

 

А.Н. Н. – 22г., български гражданин, несемеен, осъждан, без отношения с ищеца по делото;

П.Д.Я. – 42г., български гражданин, несемеен, осъждан, без отношения с ищеца по делото.

Двамата свидетели предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещават да говорят истината.

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелят Я..

ПРИСТЪПИ към изслушване на свидетеля Н..

 

Разпит на свидетеля А. Н.:

Въпрос на адв.Р.: Били ли сте в една килия с ищеца, през коя годна,  в коя килия?

Свидетелят Н.: Година и два месеца бяхме заедно в килия 405. Аз влезнах в затвора на 21.08.2013г. През месец септември ни разпределиха и тъй като се знаехме с ищеца отпреди това, той ме взе в неговата килия. Той спеше над мен на трета вишка, аз бях на втора вишка.

Въпрос на адв.Р.: Като квадратура колко голяма беше килията, колко човека бяхте в нея?

Свидетелят Н.: Мисля, че килията е около 17-18кв.м. Най-малко вътре сме били 17, а най-много 22 човека.

Въпрос на адв.Р.: Имаше ли място да се разминавате, как са разположени леглата?

Свидетелят Н.: Леглата са разположени на три етажа, едно до друго и няма място да се разминеш.

Въпрос на адв.Р.: Как се проветрява килията?

Свидетелят Н.: Няма как да се проветрява. Има само един прозорец, който е отворен. Не знам колко е голям, но горе-долу колкото това (посочва банката, зад която е застанал около 1 кв.м). По принцип това е за през зимата. Този прозорец се държи отворен и през зимата, а по принцип в килията има три прозореца.

Леглата са едно до друго, когато трябва да се придвижваме за храна и т.н. много трудно се разминаваме. Когато се налага да излезем, излизаме един след друг в колона. Всички едновременно не можем, изчакваме се.

Въпрос на адв.Р.: Как се отоплява през зимата?

Свидетелят Н.: Отоплението за зимата става така: сутринта пускат парното от 6.30 часа до 7.00 часа. В килията има два радиатора. След това спират парното. От 12.00 часа до 12.30 часа го пускат и вечерта от 7.30 часа до 8.00 часа пак го пускат.

Въпрос на адв.Р.: Колко време се задържа топлината?

Свидетелят Н.: Няма как да се задържи топлина, защото сме 20 човека и всеки влиза и излиза.

Въпрос на адв.Р.: Има ли някакви вредители в килиите?

Свидетелят Н.: Вредители има много, предимно хлебарки, дървеници. Четири – пет пъти сме хващали и мишки.

Въпрос на адв.Р.: Правили ли сте молба, жалба, оплакване?

Свидетелят Н.: Да. На месец по десет пъти се жалваме. Един път в годината напръскаха с нещо, но не знам с какъв препарат. На следващия ден - същата работа. За този период, в който говорим, един път са пръскали. На следващия ден - същата работа. Пак имаше и хлебарки, и дървеници, и мишки.

Въпрос на адв.Р.: Спалното бельо къде се пере?

Свидетелят Н.: Няма къде да се пере. Ние го перем на ръка. Сушим го в спалното помещение вътре на вишките. При нас имаше 4-5 вишки на трети етаж и закачаме на тях въже като на простор.

Въпрос на СЪДА: В затвора нали има пералня, не се ли пере в тази пералня?

Свидетелят Н.: От месец октомври съм в ТП „Строител” и не знам сега дали са пуснали пералнята.

Въпрос на адв.Р.: Течаща вода има ли?

Свидетелят Н.: В спалното няма течаща вода.

Въпрос на адв.Р.: С тоалетната как стои въпроса?

Свидетелят Н.: На кофа. Една кофа за двете нужди.

Въпрос на СЪДА: Къде стои тази кофа?

Свидетелят Н.: Пред вратата на килията в коридора. Когато заключват, кофата се вкарва вътре в килията и остава там до сутринта. Вътре сме 21-22 човека и тази кофа не е достатъчна, но няма какво да се направи.

Въпрос на СЪДА: Кой почиства тази кофа?

Свидетелят Н.: Ние си я чистим.

Въпрос на адв.Р.: Кой поддържа хигиената в килията, в  коридора?

Свидетелят Н.: Хигиената в килията поддържаме ние с наши препарати - сапуни, шампоани. Няма стирки, само с метли. В коридора същата работа. Там дават прах на чистачите.

Въпрос на адв.Р.: Кои са чистачите?

Свидетелят Н.: Затворници. Избират ги отрядните, те отговарят за хигиената.

Въпрос на адв.Р.: Има ли санитарна служба, идвал ли е някой на проверка да види при какви условия живеете?

Свидетелят Н.: Докато бях там, никой не е идвал.

По въпроса за течащата вода: има баня с тоалетна. Във вторник и в четвъртък се ползва банята, защото само тогава има топла вода, а тоалетната се ползва, докато ни заключат. Но докато се изредим става обяд, това са 170 човека. Има три помещения, три тоалетни и не са достатъчни. Банята е под всякаква критика. Стоял съм цял ден и съм чакал като нов и съм оставал без да се изкъпя цяла седмица. Няма душове.

Въпрос на СЪДА: Как се къпете, след като няма душове?

Свидетелят Н.: От чешма. Въобще няма никакви душове. Слагаме кофата под чешмата, пускаме водата и на канчета, поливаме се. Но само във вторник и четвъртък. През останалото време може да се изкъпеш със студена вода. Топлата вода я пускат след обяд от 13.30 часа до 16.00 часа и това е времето за всички. На човек се полага сигурно по една минута.

Въпрос на адв.Р.: Как стои въпроса със столовата?

Свидетелят Н.: Столовата е под всякаква критиката. Можем да се храним 10-12 човека, има 5 маси с пейки, не се бършат, не се мият изобщо. Няма и препарат, с който да се забърсва и измете. Ние не се храним там. Храним се в спалните помещения. По принцип нямаме право да се храним в спалното, но е по-добре, отколкото в столовата. В столовата няма прозорци, през зимата не можеш да влезеш, духа. Т. след като се разболя се хранеше вътре в спалното. Аз бях бакар, носех храната.

Въпрос на адв.Р.: Кой готви в затвора?

Свидетелят Н.: Затворниците готвят. Зелен боб с картофи ядохме един месец всяка вечер.

Въпрос на адв.Р.: Моля Съдът да позволи да предявим на свидетеля представеното по делото седмично меню, за да уточним дали се предлагат посочените там ястия.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля Н. приложеното на лист 42 от делото седмично меню.

Свидетелят Н.: Изобщо нищо не е така, както е написано в листа, който ми представяте. Няма такива работи. Тук пише „риба пържена”. Да, дават ни риба пържена, но тя мирише от три километра и не можеш да я ядеш. Веднъж видях как ритат месото долу на земята и след това го слагат в тенджерата да го готвят.

Въпрос на СЪДА: Кой го готви това месо?

Свидетелят Н.: Затворниците готвят, но мисля, че има и външни хора, а затворниците им помагат.

Аз не съм бил готвач, но оттам вземаме храната, аз бях бакар и я разнасях.

За количеството на храната: Например ни се полагат по 200-300г месо, но всичко отдолу се обира и се продава оттам нататък.

Въпрос на СЪДА: Кой го обира и в какъв смисъл се продава?

Свидетелят Н. Това месо не се влага в яденето. Тези, които го готвят  го ядат и го продават.

Въпрос на адв.Р.: Направихте ли оплакване?

Свидетелят Н.: Да. отрядният идва при нас, но нищо не казва. Разнасям храната, а той казва „Разпределяйте месото по-чевръсто”. Бъркам с черпака вътре и казвам „Няма месо вътре”. Отива, сяда в кабинета и казва „Не ме занимавайте”. Един хляб делим на пет човека.

Въпрос на адв.Р.: Боледували ли сте, имали ли сте нужда от медицинска помощ?

Свидетелят Н.: Аз отивам на зъболекар, казвам кой зъб ме боли. Година и четири месеца стоя така. Два зъба ми развали доктора  за 10 секунди.

Въпрос на адв.Р.: Има ли лекар в затвора?

Свидетелят Н.: Има някаква медицинска сестра. Имам от време навреме проблем със сърцето. Отивам, казвам „Нещо за сърцето”, а тя „Какво да направя, външният лекар го няма”. Аз не съм го виждал външния лекар.

Ако на някой му стане лошо, външният лекар идва, преглежда те и ако не си за него, ти дава предписания за навън.

Въпрос на адв.Р.: Когато сте заключени и на някой му стане много лошо?

Свидетелят Н.: Стои и рита камбаната вътре, умира. Думкаме на вратите, идва старшината. Този умира, болен е, той ни подава един аналгин или аспирин и това е.

 

Въпрос на юрисконсулт С.: Във Ваше присъствие случвало ли се е това?

Свидетелят Н.: Да. Има едно момче, той в момента е навън и се лекува. Пред мен плюеше кръв, имал ТБЦ, звъняхме, викахме, никой не дойде да отвори.

Въпрос на адв.Р.: Докато бяхте заедно с Т., за него налагало ли се е да викате помощ?

Свидетелят Н.: Да. Т. се разболя по едно време, не знам от какво. Около три седмици, един месец стоеше болен на леглото, аз му носех храната. Завивах го. Ходихме 2-3 пъти, дори аз съм го карал долу на доктора, дадоха му аналгин и някакви витамини. Само аналгин, аспирин и парацетамол има. Около месец лежа болен преди да се вземат някакви мерки. Никой не знаеше, че Т. е болен от ТБЦ. Предполагаше се, че е настинал или има пневмония.

 

Юрисконсулт С.: Възразявам против въпросите, касаещи медицинското обслужване предвид оттеглянето на  иска в тази част.

Адв.Р.: Ние оттеглихме искането относно причинно-следствената връзка за заболяването на доверителя ми, но държим за медицинското обслужване като цяло. Затова зададох въпросите за медицинското обслужване. Някой не го ли прегледа, как решихте, че е бронхопневмония?

Свидетелят Н.: Никой не го преглежда. Момчетата му освободиха място на втора вишка, той легна и с дни не е ставал. Обаждахме се, но нямаше никакви резултати.

Адв.Р.: Кога всъщност разбрахте за ТБЦ?

Свидетелят Н.: Ангажирах брат ми да отиде да вземе антибиотици и да ги докара в затвора, за да може Т. да ги приема. Пуснаха ги чак в понеделник,  защото трябваше да минат през лекаря и чак тогава да стигнат до Т.. Брат ми ги докара в петък, но на Т. му ги дадоха чак в понеделник.

Адв.Р.:  Кой реши какъв антибиотик да взема Т.?

Свидетелят Н.: Бяхме  чули, че тези антибиотици се взимат при настинка.

 

ИЩЕЦЪТ: Моля да свидетелят да обясни, докато се къпем дали има отводи да се изтича водата. Говорим за сифони на пода.

Свидетелят Н.: Има един сифон, но той е запушен и водата стига чак до коленете. Един от нас през цялото време бута водата, когато останат две три-минути до спирането на водата, чак тогава се къпе момчето.

 

Въпрос на юрисконсулт С.: Столовата към общите части на затвора ли е?

Свидетелят Н.: Към общите части е и за чистота се грижат хигиенистите. Но няма  как да се грижат, защото има една счупена метла. Препарати дават само за коридора. Столовата няма как да се измие с този препарат, защото той едвам стига за коридора. Всичко друго се краде и се продава.

Въпрос на юрисконсулт С.: Виждали ли сте Т. да ползва кофа в килията?

Свидетелят Н.: Да. Тази кофа я ползваме всички.

Въпрос на юрисконсулт С.: Може ли всеки да си донесе собствена кофа?

Свидетелят Н.: Не, не може. Не е от забранените вещи, трябва да си купиш от лафката, но на годината дали ще има две кофи там да се продават.

Въпрос на юрисконсулт С.: Колко прозореца има в килията?

Свидетелят Н.: Килията има три прозореца. През лятото трите прозореца са отворени. През зимата не може. Много рядко отваряме единият прозорец. През лятото направо ги откачаме прозорците. Сваляме прозорците и ги държим под леглата. Не може да се стои, не може да се диша. Имаме право на 1-2- вентилатора, вътре се задушаваме. Друг начин да подишаме чист въздух няма. Ние сме стояли по три часа и си приказваме на прозореца, за да дишаме чист въздух.Там няма как да се разминем. С него (с Т.) сме стояли с дни в коридора прави.

Въпрос на юрисконсулт С.: Не разбрах защо през зимата не отваряте прозорците:

Свидетелят Н.: Защото е студено. Аз съм поръчал по 3-4 одеяла от вкъщи да ни донесат и пак ни е студено.

Въпрос на СЪДА: Какви лампи има в килията, какво е осветлението?

Свидетелят Н.: В нашата килия имаше две лампи. По принцип трябва да са 4, но бяха две и кабелите стърчат и може да ни удари тока. Кабелът е на нямаше и 20см от трета вишка, където спеше Т.. Може да го удари тока. Никой нищо не предприема там. Става бой вътре, идват 50 човека, разтърват ни, затварят ни по килиите, стоим там ден и нощ, пускат ни само за обяда и вечерята, няма как да си измиеш чиниите, съдовете. Има хора с присъда за по 20 години и трябва да има малко условия.

Въпрос на юрисконсулт С.: Тези, с 20-годишна присъда също ли са в обща килия?

Свидетелят Н.: Те също са в общите килия. Дори доживотните присъди са вече по коридорите.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

 

Разпит на свидетеля П.Я.:

Въпрос на адв.Р.: Разкажете откога сте в затвора в гр.Бургас; какви са условията там; познавате ли Т.И.?

Свидетелят Я.:*** съм от 15.01.2014г. Един месец след това се запознахме с Т., след като ме разпределиха в отряда. Понастоящем съм изместен оттам. Не сме били в една килия с него. През времето, когато съм бил свободен, през светлата част на денонощието, съм го посещавал за нещо  - химикал, учебник. Бяхме в един коридор. По това време беше много пренаселено, защото в коридора бяхме около 220-230 човека на 100кв.м. коридор, с девет килии, включтелно баня, тоалетна и столова на едно общо. Спеше се на вишки, които са на 180-190см и човек като мен или Т. не може да стои изправен или в легнало положение. Краката ти са или навън или свити. Ако си на третия етаж, не може да се изправиш, тъй като разстоянието е 50-60см от вишката до тавана. Т. е сменил няколко килии в зависимост от възможността, когато се освободи някое легло. Това става с молба към отрядния. Листи, химикали, консумативи, много често избухват, така да се каже скандали, защото не се предоставят за нуждите на лишените от свобода. Битовите условия във връзка с хигиенните норми са бих казал много занижени. Пръска се и се дезинфекцира след голям скандал от страна лишените от свобода към администрацията. Веднъж или два пъти на година се пръска за дървеници, тахтаби (малки хлебарки) и други гризачи. От дървениците се получават лоши ухапвания. Т. също е ухапван от дървеници, даже знам, че е извеждан навън, предоставен му е спирт за мазане.

Банята става само във вторник и в четвъртък. Прозорци няма. Там са финистрини – не е прозорец. Това са едни задраечни – оградени с два-три вида решетки с два-три вида мрежи. Понякога светлината попада на втората вишка, но не и на третата.

За банята няма никакви защитни скари. Там се къпем на три чешми с кофи. Крановете са изкъртени. Това е през целия период, въпреки множеството ни жалби. Пространството е от 7кв.м. за 150 човека, които трябва да се изкъпят за 2 часа. В тези два часа водата не се подава равномерно и същевременно трябва да се ходи по коридора или гол или по слипове, защото няма отредено място, където да се поставят тези вещи, защото мястото за съблекалня е от 3 кв.м., където има два отрязани варела, които са препълнени с храна и помия. Това е храната, останала от обяда и той се изхвърля на определен интервал от време. В столовата няма кошове. Тя е голяма 15 кв.м., с пейки и не се хигиенизира. Не се дават препарати за нея. Сапуни се дават по един на един-два месеца. Сапунът е с неясен произход, на него пише завод „Камбана”, който не функционира от 20 години и има щампа от 1993г. В повечето случаи са такива. Водата, която се пие създава предпоставки за сериозни заболявания. Водата е от чешмата. Много хора се оплакват от бъбречни кризи. Който седи над една година там, задължително хваща или пясък или камъни, което е от водата. Не знам откъде се доставя тази вода. В периода, когато съм бил там, през зимата се подава много малко топлоенергия. По-голямата част от нас сме се разболявали, защото не е топло, а е мръсно и много занижено. По коридорите има сигурно 2-3, че може и повече милиметри черно, което няма как да се почисти. Има едно гребло, което веднъж седмично се облича със старо одеяло и много рядко се получава кислол или хлорна вар. Изхождането става в пластмасови кофи, остаряли и изгнили и когато се изходиш изпаренията са много силни, няма как да се измиеш и когато се изкачваш на първа или втора вишка, замърсяваш чаршафите на другите лишени от свобода. Това са много унизителни условия дори за лишени от свобода.

Когато се извършват някакви неправомерни действия в килиите, органът на наблюдаващия прокурор няма достъп до лишените от свобода и така един лишен от свобода може да бъде унизен, бит, умъртвен и никой няма да разбере за произшествието. Няма сигнална уредба. Няма сигнализация, за да се сигнализира при необходимост.

Лично аз имам наблюдение с Т. и лично аз, като потърпевш, развих анемия. Бях в болница на осмия етаж, но беше ми прекъснато лечението. Надзорникът каза, че нямат условия да ме пазят в болницата и затова ми прекъснаха лечението. Много хора, вървейки припадат от глад, развиват заболявания и администрацията не може да се справи с ежедневни проверки в килиите и в коридора за хигиенното поведение и в тоалетните. 150 или 200 човека сутрин, когато се отворят в 6 часа вратите, на бегом да се изхождат в четири азиатски тоалетни само на отвори, без врата. Не съществуват прегради между отделните клетки, както и не съществуват помощни средства за изправяне от клекнало състояние. Защото, след като седите над три месеца в положение на този вид вишка и когато се изхождате по малка или голяма нужда, нормално е да паднете в тези отвори по причина, че няма дръжки, за които да се хванеш и да се изправиш. Получава се схващане от обездвижване. Движенето е много ограничено. Когато се получи някакво падане или припадане, може да разчиташ единствено на съкилийник, защото служителят на ГДИН, който седи на една вишка, когато се получи някакво струпване, той не може да види, защото неговият мироглед е ограничен на малък коридор. Поддържа отваряне и затваряне на врата на служители от администрацията. Същевременно Т. разви белодробно заболяване от мръсния въздух, защото няма проветряване.

 

Въпрос на адв.Р.: Как става медицинското обслужване?

Свидетелят Я.: Медицинското обслужване става така: сутрин, до 7 часа трябва да се отиде до надзирателя, който е на междуетажието и да се провикнеш, за да те чуе и трябва да те запише в книгата. Но не винаги можеш, защото се получава голямо стълкновение, защото 150 човека трябва да се запишат.

Въпрос на СЪДА: Всички ли се записват наведнъж?

Свидетелят Я.: Нормално е всички да се запишат. За ухапването дават  обезболяващ спирт за психичното успокоение на човека да се намаже. Когато се иска изкарване навън, трябва да разполагаш със средства и да си платиш прегледа. Въпреки че лишените от свобода са здравно осигурени, те искат пари по 25-30лв за преглед. Който няма пари, да се спасява. Посещението на стоматолог става два пъти на място. Когато отсъства, не ги интересува, лишеният от свобода не се извежда. По-голямата част от нас след 7 месеца развиват кариеси от лошата храна, която не може да се каже, че е храна, защото на нищо не отговаря.

Ако няма одобрение от външен лекар и специалист, не може да се внасят лекарства в затвора.  Говоря за специалист конкретен, не да отидеш на общопрактикуващ лекар и да ти каже да вземеш антибиотик.

Няма хладилници. Дори да имаш възможност да внесеш до 5 кг някаква храна, ще я изхвърлиш.

Прането: След осмия месец на моето пребиваване започнаха да ми перат само чаршафите. Личните дрехи се простират вътре в помещението, всеки пере когато и където може.

Адв.Р.: Нямам  повече въпроси.

Юрисконсулт С.: Нямам въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Адв.Р.: Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт С.: Нямам искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Р.: Моля да уважите претенцията на моя доверител относно битовите условия, за изплащане на обезщетение вследствие битовите условия и медицинското обслужване в затвора като цяло и да ми дадете възможност да представя писмена защита.

 

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан. Обезщетението за лихвите е неоснователно да се претендира до настоящия момент.

Подробни съображения ще изложа в писмен вид.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам претенцията за основателна относно неизпълнението на ответника да осигури достъп до течаща вода и санитарно помещение. Същевременно размерът на претендираното обезщетение е прекомерно завишен и не съответства на претърпените от ищеца вреди и степента на накърняване на субективните му права.          Предлагам да присъдите обезщетение в по-нисък размер.

 

 

 Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: