ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На осемнадесети май                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 60 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Ж.И., редовно уведомен, явява се лично и с адв.В.Р., с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието – гр.София, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., с представено пълномощно.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор С..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ - Нямаме възражения. Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира пречки по движението на делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Р. – Делото беше отложено, тъй като беше назначена медицинска експертиза, но доверителят ми не успя да ми предаде сумата, тъй като не му е преведено обезщетението, което очакваше, поради това решихме да оттеглим това си искане за медицинско обследване, за да имаме възможност да се възползваме по-късно, с ново дело,  с иск за обезщетение изключително само за вреди от медицинското обслужване. 

Тъй като вие отхвърлихте искането ни за разпит на свидетели за установяване на медицинското обслужване, без тези свидетели няма как да докажем претенциите си за лошите условия на затвора. Моля да допуснете поне двама свидетели, с които да докажем какво е претърпял моя доверител в следствие на тези условия, както и да се установят и другите основания в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Аз не възразявам да бъде оттеглен иска. Считам, че събраните писмени доказателства по делото са достатъчни за установяване на факти и обстоятелства във връзка с битовите условия в затвора, поради което моля за недопускането свидетелски показания.

Ако прецените и го допуснете това доказателствено искане, то моля техният брой на свидетелите да се редуцира.

 

ПРОКУРОР С. – Относно доказателственото искане за разпит на двама свидетели, които ще установят битовите условия на живот в затвора, считам, че следва да бъде допуснато.

 

Съдът, като съобрази направените искания от пълномощника на ищеца, видно от които страната поддържа доказателствените си искания за ангажиране на гласни доказателства по делото, посредством които да се установят фактическите обстоятелства, свързани с условията в мястото за лишаване от свобода, съдът намира това доказателствено искане за основателно, като в тази връзка съобрази, че следва да бъде отменено четеното от съда протоколно определение от съдебно заседание на 29.09.2014 година, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА при режим на призоваване на двама свидетели  – А.С.Н., понастоящем в ТПО „Строител“  и А.Д.А. – понастоящем в Затвора в Бургас, изтърпяващ наказание лишаване от свобода.

 

С оглед необходимостта от събирането на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12 октомври 2015 година от 13:00 часа, за която дата и час да се призове ищецът,  да се призоват и свидетелите. Ответникът и Окръжна прокуратура Бургас да се считат редовно призовани.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: