ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

КНАХ   дело    номер   60     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Касаторът – И.С.Р., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – Началник на Районно полицейско управление - Карнобат, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с вх. № 1672/11.03.2009 г. от адвокат С.С.– процесуален представител на И.С.Р. – касатор, с която се сочат обективни причини  за неявяването й в днешното съдебно заседание и с която моли делото да бъде насрочено за друга дата .

ПРОКУРОРЪТ – Налице са уважителни причини за неявяване на процесуалния представител на касатора, но не се ангажират такива и за самия касатор. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че въпреки наличните доказателства за обективни причини за неявяване в днешно съдебно заседание на процесуалният представител на касатора, не са ангажирани такива и за самия касатор. Неявяването на упълномощеният процесуален представител не е процесуална пречка за даване ход на делото и съдът намира, че следва да бъде даден ход на делото.

По тези  съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. В хода на административнонаказателното производство по безспорен начин е установено допуснатото от касатора административно нарушение по чл. 175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, а именно -  касаторът не е спрял управляваното от него МПС при подаден сигнал „стоп” от полицейския служител. Възражението, че към момента на извършване на нарушението касатора не е управлявал автомобила, е несъстоятелно и недоказано. С оглед изявленията на разпитаните свидетели констатациите в акта се потвърждават, и това, че полицейските служители са разпознали касатора като водач на превозното средство, намирам решението на първоинстанционния Районен съд за законосъобразно и ще Ви моля за решение в този смисъл.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: