ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори юни                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

       2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар:  С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело  номер 608 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура - Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

 

ОТВЕТНИКЪТ по оспорването - Общински съвет - Средец, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас,  се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

ПРОРУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Във връзка с указанията на съда от предходно съдебно заседание, председателят на Общински съвет - Средец е представил по делото с писмена молба доказателство за изпълнението на чл. 26 от ЗНА. В представеното доказателство липсват данни за датата на публикуване на проекта за Наредба, както и данни кога той е бил свален от сайта, на който е публикуван, а именно тези данни са от съществено значение за проверката относно публикуване на проекта за Наредба и спазване на сроковете, предвидени в чл.26 от Закона за нормативните актове, в релевантната редакция. По тази причина, съдебният състав счита, че следва да даде указания и още веднъж да задължи председателя на Общински съвет - Средец да представи доказателства по чл. 26 от ЗНА.

Мотивиран от това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет – Средец, в 14-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства за изпълнението на чл. 26 от ЗНА, от които да се установява на коя дата проектът за Наредба или проектът за изменение и допълнение на същата наредба, в частта относно обжалваните разпоредби в настоящото дело е бил публикуван на съответния сайт, за да може да се прецени спазването на срока, визиран в чл. 26 от ЗНА.

ПРЕДУПРЕЖДАВА председателя на Общински съвет – Средец, че при неизпълнение на вмененото му задължение в указания срок, съдът на основание чл. 89, т. 2 във вр. с чл. 91, ал. 1 от ГПК във вр. чл. 144 от АПК ще му наложи глоба, която е в размер от 50 до 300 лв.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.09.2017 г. от 10.10 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами за делото и да се считат за редовно призовани.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение до председателя на Общински съвет - Средец с вменените му задължения.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.32 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: