ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети май                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 607 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Г.Ц., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат Н., с пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

Явяват се свидетелите Х.Г.Б., С.Д.Ч. и С.Н.С..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 В изпълнение на дадените указания на ответника в предходно съдебно заседание, по делото е постъпило становище вх. № 3693/12.04.2017 г., с приложени копия на фактури по опис.

 

АДВ. Н.: Да се изслушат свидетелите.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Х.Б., като останалите свидетели бяха изведени от залата.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетеля Б., като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Х.Г.Б. – ** години, български гражданин, неосъождан, без дела и родство със страните.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Назначен съм като управител на аптечния склад от месец февруари 2008 г. до момента, в „Стинг“ АД,  на регионалния склад.

Извършвани са доставки през периода 2008 г. по два пъти на ден. За разлика от 2008 г., към 2012 г. е извършвано зареждане веднъж в тази аптека, в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 128А. Начинът, по който се извършва не само в тази аптека, но и във всички аптеки - контрагенти на „Стинг“ АД било по телефон или чрез интернет-заявка, заявяват необходимите лекарствени продукти за деня. В този период два пъти дневно е подавала своята заявка, след което два пъти тези лекарствени продукти са били занесени в съответната аптека. Тази заявка се взема по телефон или интернет, след което се разпечатва съответната фактура, която отива в централния склад, където се набира от манипулантите. След набирането на стоката от манипулантите, тази стока минава през така наречената „фармацевтична проверка“ по електронен път, проверяват се количества и съответно дали са точно тези лекарства, след което тя отива към експедицията и преди да бъде експедирана към дадения контрагент или аптеката, координаторът, който се занимава с тази експедиция взема съответните фактури, маркира ги, като има няколко точки за маркиране. Последната точка значи, че стоката е маркирана и проверена, след което се пуска „маршрутен лист“ на шофьора, който ще закара стоката, като в маршрутния лист са описани адреса на аптеката и броя на кашоните със стоката или торбите, на които са отбелязани в маршрутния лист. След като тази стока е маркирана и изведена от маршрутния лист, е дадена на шофьор, който я натоварва на съответния автомобил, в случая за ж.к. „Изгрев“, след което стоката се носи от нас франко аптеките.

Фактурата се издава на аптеката и стига в аптеката. Маршрутният лист се издава от координатора и с тази фактура шофьорът тръгва към съответния обект. Тази аптека е с условие „плащане в брой“, веднага и съответно шофьорът подава фактурата, която се разписва от получателя на стоката, подава маршрутния лист, който се разписва от получателя и след това от съответния апарат пуска касов бон, тъй като условията са „плащане в брой“ и след разписване на фактурата, стоката вече е предадена, и тогава шофьорът напуска аптеката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Това зареждане в кои дни е?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Б.: Работното време на аптечния склад е всеки ден без 01.01. и Великден.

Моите преки впечатления от аптеката са и мога да кажа, че колежката през 2008 г., когато нямаше други аптеки в квартала, работеше силно, затова два пъти в деня имаше доставки. За събота и неделя ако е работела, шофьорите ще кажат дали е имала заявки. Към днешен ден се отвориха повече аптеки в кв. „Изгрев и конкретните впечатления са ми, че финансово не е добре и не стои добре на фармацевтичния пазар. Дава много ниски заявки към момента и винаги казва, че не е финансово добре, както и че не може да направи по-добър финансов оборот. През 2008 г. имаше фактури по 500-600 лв. За 2011 г. не мога да кажа, но от година на година нещата стават по-зле.

АДВ. Н.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Винаги ли се подписват фактурите от получателя?

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Б.: Да. „Стинг“ АД е сертифициран по ISО и това е сертификация „качество“. По принцип фактурите се подписват след като се издаде касов бон и стоката става собственост на самата аптека. От страна на получателя се подписват. Не се подписват винаги от този, който ги съставя.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Може ли да кажете в практиката си издавате ли кредитно известие за върнати стоки или отстъпки?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Б.: Да, издаваме. И на тази аптека са издавани.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Как връщате парите, тъй като стоката е заплатена в брой?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Б.: С кредитното известие, което пуска шофьорът и следващия път касовия бон е с по-малка сума. Плащат се по-малко пари в брой, отколкото е по фактурата. Няма връщане на пари в брой, а само прихващане.

АДВ. Н.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

Съдът ВЪВЕДЕ в залата свидетеля Ч..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

С.Д.Ч. – ** г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Г.: На работа постъпих през 2010 г. във фирма „Стинг“ АД като шофьор-снабдител.

През периода 2008-2012 г. всеки ден са извършвани доставки на стоки към В.Г. на обект аптека, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „И.“, бл. ***.

По принцип тя звъни в склада, оттам дилърите на хартиен носител разпечатват фактурата, манипулантите я събират и това, което е поръчала координаторът го праща на адреса. Ние вземаме стоката и я носим в аптеката. Там тя се подписва на фактурата, ние издаваме касов бон и вземаме парите.

Издава се фактура от дилърите. В аптеката вече се подписва фактурата, когато занесем стоката. Има маршрутен лист, който разпределя обектите. В аптеката тя се разписва на фактурата и на този маршрутен лист, ние предаваме фактурата и касовия бон. Плаща фактурата и това е.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Помните ли този обект дали работеше в събота и неделя?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Ч.: Не се сещам. Може и да е работила. В аптеката само тя работеше. Не знам някой друг да е работил в аптеката.

По два пъти сме ходили до обекта, всеки ден. Ходили сме и по един път, но в повечето случаи ходихме по два пъти. Аз съм постъпил на работа в „Стинг“ АД през 2010 г. - месец януари и оттогава нося стока в тази аптека.

АДВ. Н.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

 В залата е въведен свидетелят С.Н.С.:

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля и СНЕМА самоличността му както следва:

С.Н.С. – ** г., български гражданин, неосъождан, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Работех като шофьор от 2008-2013 г., а след 2013 г. съм на друга длъжност.

Към ЕТ „В.Ц.“*** съм извършвал доставки на стоките в аптеката.

Процедурата по доставката е следната: първо се звъни на дилър, издава се фактура, излиза на принтер, набира се от манипулант, после отива при координатор, който сортира заявките за комплекса, пуска се маршрутен лист на определения шофьор и след като се отиде в аптеката, се носи фактурата и маршрутния лист, предава се стоката, разписва се фактурата, плаща се и се пуска касовият бон.

          Документите се издават от дилърите в склада, а като се отиде в аптеката, там се предава стоката, разписват се фактурата и маршрутният лист, плаща се сумата по фактурата и се пуска касовият бон.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: По един шофьор в кола ли бяхте?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Да. Аз лично съм извършвал доставките на тази аптека. Всеки ден е различен шофьор и нямам впечатление, когато не съм аз, какво е носил колегата. По принцип има маршрутни листи, които са издавани и там е записано кой е бил шофьорът и това може да се види.

          Стоката се носеше сутрин към 9.00-10.00 часа и след 14.30 часа. Доколкото имам спомен, в събота аптеката работеше, но за неделите не мога да кажа.

          ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Нещо говори ли Ви фирмата „Стинг ауто“?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Фирмата „Стинг ауто“ съм я чувал. Тя е за автомобилите. Мисля, че автомобилите са на „Стинг ауто“. Друго не знам.

АДВ. Н.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

          АДВ. Н.: Поддържам искането да бъдат изискани оригиналите на фактурите.

          ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Не възразявам.

 

          СЪДЪТ счита, че представените с писменото становище копия на фактури са вече представени по делото, поради което не следва отново да се приемат. Счита искането за представяне на оригиналите за допустимо, поради което с оглед факта, че същите се намират в трето лице  „Стинг“ АД

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице „Стинг“ АД, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Асен Йорданов“ № 6 и със седалище: гр. Разград, бул. „България“ № 48, бл. „Витоша“ 1, вх. Г, ет. 4, ап. 37, да представи оригинали на фактурите, тъй които се намират в неговото счетоводство и са изброени в становището на НАП на лист 16-19 от делото.

ПРИЛАГА за сведения представените от ответника копия на фактури.

 

          АДВ. Н.: Нямам на този етап други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам доказателствени искания.

 

          СЪДЪТ, за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 29.06.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

         СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: