ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 600 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Такома парк” ЕООД, редовно призован, явява се управителя А.Х.В..

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, представлява се от адв. Б., преупълномощена от Адвокатстко дружество „М.и с.”, което дружество е упълномощено от ДФ „Земеделие”.

 

По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Б.: Правя възражение по хода на делото в случай, че прецените, че следва да се даде ход на делото в днешно съдебно заседание по следните съображения:

         На основание чл. 27, ал. 6 от Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове при оспорването на индивидуалните административни актове държавните такси, които се събират са пропорционални и се определят от материалния интерес. Жалбоподателят по настоящото производство е внесъл сумата от 50 лв., като считам, че не е внесъл дължимата държавна такса.

 

         Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и като съобрази, че по делото е внесена само проста такса в размер на 50 лв., счита, че не следва да бъде даден ход на делото.

По отношение на конкретния размер на дължимата такса, съдът с нарочно разпореждане, постановено в закрито заседание следва да укаже на дружеството-жалбоподател конкретния размер на дължимата за доплащане такса, в т.ч. и срока, в който същата следва да бъде внесена.

 

 

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         С нарочно разпореждане следва да бъде указан конкретния размер, който следва да бъде заплатен от дружеството-жалбоподател като доплащане и срока, в който същото следва да бъде извършено. След внасянето на допълнително определения размер на дължимата такса, съдът ще се произнесе и за новото насрочване на делото.

 

         АДВ. Б.: Искам да направя само изявление, с което заявявам претенция за присъждане на разноски в случай, че дължимата такса не бъде внесена и делото бъде прекратено.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: