ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 18.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На осемнадесети април                          две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 59 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.К., нередовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен от по-рано.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началника на Районно управление Средец при ОД на МВР Бургас, нередовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас не се явява представител.       

 

По хода на делото:

АДВОКАТ П.: По хода на делото предоставям на съда.

 

С оглед нередовното призоваване на страните за днес насроченото съдебно заседание, съдът намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 30.05.2016 г. от 14:45 часа, за която дата и час да се призоват страните.

НАПОМНЯ на ответника за указанията на съда, дадени в предходно съдебно заседание, за представяне по делото на доказателства, удостоверяващи компетентността му за издаване на оспореното решение, а именно издаденото на К. разрешение за придобиване или съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни/ловни оръжия и боеприпаси за тях, което е отнето с оспореното в настоящото производство решение, и ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника най-късно до следващо съдебно заседание да представи същото в заверен препис по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: