ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На първи октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 596 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.Г., редовно уведомен, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо входящ № 5065 от 02.07.2014 г. Столична дирекция на вътрешните работи представя доказателства в изпълнение указание на съда, а именно заверени копия от наказателни постановления №39321/2008г., № 48470/2008 г. и № 116641/2011 г., издадени на Г.К.Г.; известие за доставяне № ИД PS 8000 00ОТОD 7 и справка-разпечатка за допуснати нарушения и наложени наказания на жалбоподателя по ЗДвП.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с писмо вх. № 5065 от 02.07.2014 г. от Столична дирекция на вътрешните работи доказателства и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмо вх. № 5065 от 02.07.2014 г. от Столична дирекция на вътрешните работи доказателства, а именно: заверени копия от наказателни постановления №39321/2008 г., № 48470/2008 г. и № 116641/2011 г., издадени на Г.К.Г.; известие за доставяне № ИД PS 8000 00ОТОD 7 и справка-разпечатка за допуснати нарушения и наложени наказания на жалбоподателя по ЗДвП.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 7-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпена от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: