ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 28.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и осми май                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 596 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н., редовно упълномощен от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата.

Имаме доказателствени искания да бъдат представени всички наказателни постановления, поради факта, че доверителят ми категорично твърди, че не е подписвал нито едно от така показаната му справка наказателни постановления.

Оспорваме всички подписи, които са положени върху наказателните постановления, представени по делото, тъй като не са подписани от жалбоподателя.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да задължи Началник сектор ПП-КАТ при ОДП гр. София за следващо съдебно заседание да изпрати заверени преписи от наказателни постановления с №№ 39321 от 07.04.2008 г., 116641/08.01.2011 г. и 48470/21.04.2008 г., като за всяко едно от тях бъде указана датата на влизането им в сила.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА Началник сектор ПП-КАТ при ОДП гр. София да представи заверени преписи от наказателни постановления с №№ 39321 от 07.04.2008 г., 116641/08.01.2011 г. и 48470/21.04.2008 г. с адресат Г.К.Г., като за всяко едно от тях бъде указана датата на влизането им в сила.

Предупреждава Началник сектор ПП-КАТ при ОДП гр. София, че при неизпълнение на това задължение, ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2014 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: