ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори март                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 595 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 18:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.Ч., редовно призован,е своевременно доведен  от  Следствен арест при 5-то РУ Бургас се явява лично  и с адв.Н., с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ И.Н.Н.- НАЧАЛНИК СЕКТОР „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ при Второ РУ Бургас към ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.Водим допуснатия при условията на довеждане  свидетел, който молим да се разпита в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Да се даде ход на делото.Не  съм получил копие от жалбата лично, не знам дали в управлението е получено.

Съдът връчи копие от жалбата на ответния орган и предостави възможност да се запознае със същата, с изложените възражения и доводи.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от И. Д.Ч., ЕГН ******  против Заповед за задържане на лице 434зз-58/02.03.2018 г, с която на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР жалбоподателя е задържан за срок от 24 часа.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган да установи наличието на фактическите и правни основания за постановяване на спорната заповед, както и спазване на посочените в закона процесуални изисквания за провеждане на производството по издаването й до степен, в която да не бъде непоправимо накърнено правото на защита на жалбоподателя. В случай на позоваване на позитивни факти и обстоятелства от страна на жалбоподателя в негова тежест е до докаже същите, ако черпи права от тях.

Адв. Н.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените от административния орган писмени доказателства,

Съдът докладва, че по делото е постъпила пълната административна преписка.

АДВ.Н.: Моля да ми се даде възможност да се запозная с преписката. Моля да се приемат представените от административния орган писмени доказателства, както и моите писмени доказателства.

         

ответникът Н.: Оспорвам жалбата.Да се приемат и приложени писмени доказателства.

 

Съдът с оглед заявените от страните становища и предвид направените от тях изявления и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема и прилага представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

АДВ.Н.: Водим свидетеля, който желаем да бъде разпитан.

 

В тази връзка  и като взе предвид обстоятелството, че свидетелските  показания са допустими  в настоящето производство  намира, че водения свидетел следва да бъде допуснат до разпит.Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

Съдът снема самоличност на свидетеля, както следва:

К.К. К.: Родена на *** година, ЕГН **********, българка, български гражданин, неосъждана, съпруга на жалбоподателя.
          На основание чл.166, ал.1,т.2 от ГПК, вр.с чл.144 от АПК съдът предупреди свидетеля К., че в качеството са на съпруга желае ли да свидетелства.

К. К.: Желая да свидетелствам.

 

Предупредена за наказателната  отговорност по чл.290 от НК

Обещава да говори истината.

 

Съдът пристъпи към разпита на свидетелката.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Съпруга съм на жалбоподателя.Днес бях до мъжа ми в 08.05 часа, когато му слагаха белезниците и беше задържан. Поводът за това се случи малко по-рано. В 08.28 часа тръгнахме с мъжа ми с колата от къщи да водим детето на детска градина в к-с Славейков - ДГ „Брезичка“. От там  около 08.45 ч .бяхме пред детската градина и нямаше места за паркиране освен място на пешеходната пътека, което беше посипано с пясък, обезопасено,намерихме едно място е спряхме отсреща срещу блока. Детето ни  е хиперактивно  и не може да преценя как да стъпи в локвите, той го взе на ръце  и тръгнахме да го носи към детската  градина. Едно „Пежо“, синьо спря на пешеходната пътека пред нас и вътре беше една госпожа с дете.  Слязоха от колата предполагам, че да водят детето си на детската  градина. Ние стоим пред колата, мъжа ми каза  „Тука ли трябваше да спреш“ Господина направи някакъв знак  и каза, че жена му трябва да слезе. Мъжът ми ни изпрати до средата и аз влязох да оставя детето в детската градини. Той се върна в колата  и му се обадих по телефона  да ми донесе пари  за детската градина,за да платя таксата. Той ми каза „Ела да вземеш парите, мен ще ме арестуват“. Бързо затворих и когато излязох той стоеше пред мен да ми подаде парите и до него бяха този господин (свидетелката посочва ответния орган), те не ми се легитимираха,  началника на второ РУ-Бургас  и шофьора,  другия водач паркирал на пешеходната пътека.Колата не беше изместена когато излязох аз.След това питах „Какво става“  и  господина – началника на Второ РУ Бургас каза „Сега ще те арестувам“  мъжа ми каза „добре“. След 2-3 мин дойде полицейска кола, началника  им каза  да му сложат белезници  и мъжа ми се обърна веднага.Сложиха му белезниците,   вкараха  го в  колата, затвориха вратата  и  полицейския автомобил потегли. Аз отидох във Второ РУ Бургас,  там дойде и адвоката ни и около един час и двадесет минути чакахме, но не ни извикаха,  нито мен нито адвоката да го представлява. Това е.Съпругът ми не е буйства в никакъв случай.Беше ядосан, но не е буйствал даде си сам ръцете. Той се обърна и  те му сложиха  белезниците.  Не   е бягал. Шофьорът в на другия автомобил нищо не каза, той се усмихваше. Питах  полицая, който му сложи белезниците, какво следва, какво ще правим и защо е арестуван, а той каза, че  ще  го водят във Второ РУ. Никой не ми се легитимира, не ме потърсиха управлението или да му се даде вода, нито адвоката. Стояхме и чакахме.Заповедта за задържане са я дали на мъжа ми.Не мен никой нищо не ми даде.Те му я връчиха на него, но не знам кога. Аз не съм влизала при него.

АДВ.Н.: Около 10.30 часа аз бях допуснат при задържания и така се снабдих с копие от заповедта и протоколите, които са съставени при задържането.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Автомобилът, който беше  е спрял пред Вас точно на пешеходната пътека ли беше  или в близост?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Точно на пешеходната пътека.Мъжът ми беше пред външния вход на ограда на детската  градина,  с лице пред мен. Шофьорът  на другия автомобил беше на шофьорското място в автомобила, аз като  излизах от детската градина беше пред входната врата на двора на детската градина, с гръб към мен, с лице към мъжа ми.Аз се забавих не повече от 10-15 минути.

ВЪПРОС НА ОТВ.Н.: Вашият автомобил къде беше, когато излязохте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.:След пешеходната пътека.

ВЪПРОС НА ОТВ.Н.: Защо изместихте Вие автомобила?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Нашият автомобил беше в непосредствена близост до този, който  беше спрял на пешеходната пътека.

Поради изчерпване на въпросите съдът  освободи от залата свидетелката К..

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Има техническа  грешка в номера на   досъдебно производство/ДП/. ДП е друг номер от тази година.Номерът на ДП е 167/2018 година по описа на Второ РУ Бургас, образувано  за хулиганство с орган на власт – с Началника на РУ и мен.Има досъдебно производство, разпитани са свидетели и в момента  работим по случая.Притесняваме се, че  същия ще влияе на свидетели.Към  настоящият момента няма изготвени протоколи за разпита на свидетели, обяснения или сведения, обективирани в писмена форма, които да могат да бъдат представени по настоящето дело.

АДВ.Н.: Нямам доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Нямам доказателствени искания.

С оглед изричното изявление на страните за липса на допълнителни доказателствени искания по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

Адв. Н.:  Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата и  заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна  по  подробно  изложени аргументи в жалбата. Искам да маркирам,  че на първо място  в представената   преписка няма доказателства,  от които може да се установи компетентността на органа. В обстоятелствената част не е посочено  мястото на деянието, не е описан механизма на деянието по начин,  който да даде достатъчно основание за извод или предположение за извършено престъпление.С  оглед на всички изложени в жалбата и  настоящето съдебно заседание аргументи моля, заповедта да бъде отменена.

 

ответникът: Уважаеми административен съдия, Моля да отхвърлите жалбата и да бъде потвърдена заповедта на задържане.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще произнесе решението си в съдебно заседание в  19:30 часа.

 

На именното повикване в  19:52   часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д. Ч., редовно призован, явява се лично и с адв. . с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ И.Н.Н.- НАЧАЛНИК СЕКТОР „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ при Второ РУ Бургас към ОДМВР гр. Бургас,   не се явява.

 

Съдът ОБЯВИ на страните Решение №393 /02.03.2018 г. постановено по административно дело №595/2018 година по описа на Административен съде град Бургас, с което отменя Заповед за задържане на лице 434зз-58/02.03.2018 г. издадена от Началник сектор „Криминална полиция“ при Второ РУ Бургас при ОДМВР гр. Бургас, с която на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР И. Д. Ч.  е  задържан за срок от 24 часа.

Съдът връчи препис от решението на присъствалия в съдебната зала И.Д.Ч., в качеството му на жалбоподател.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението в съдебната зала за присъствалия в залата и от връчването за останалите пред Върховния административен съд на Република България.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 19:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: