ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 02.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На втори май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 593 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БКС-ХРИСТО НАНЕВ“ ЕООД, редовно уведомен,  се представлява от адвокат В., с пълномощно на лист 76 по делото.

  Ответникът ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И РЕКЛАМА“ (МПДТР) - ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили след предходното съдебно заседание доказателства съобразно указанията, дадени на ответника. Доказателствата са с опис вх. № 3500/07.04.2017 г. /лист 80 от делото/.

 

Адв. В.: Да се приемат доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата от ответника съгласно описа, представен на лист 80 от делото.

Адв.В.: Поддържам исканията си от жалбата, находящи се на лист 6 от делото. Няма да соча други.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. В. : В предходното съдебно заседание указахме на ответника, че върху него е възложена доказателствената тежест по установяване на правните и фактическите основания на издадения АУЗД. Всички искания, които сте формулирали, са свързани с  разпределението на доказателствената тежест в процеса, което е извършено от съда от предходното съдебно заседание.

В този смисъл ответникът е уведомен,че върху него е възложена доказателствената тежест и е представил доказателствата, които е сметнал за необходимо, че трябва да представи.

 

От съдържанието на жалбата съдът констатира, че жалбоподателят  твърди отрицателни факти, че не са налице необходимите предпоставки за определянето на ДНИ и ТБО.

 

По правилата на гражданския процес, субсидиарно приложими  в съдебното обжалване на съдебния акт, ответникът е този, който следва да докаже наличието на положителните факти.

 

Адв. В.:  Моля да приемете доказателствата, приложени към писмената молба – с тях изпълняване указанията от предходно съдебно заседание.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя с молба вх.№ 4230/27.04.2017 г. (лист 426-452 от делото).

 

Адв.В.: Няма да соча повече доказателства.  Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита,че делото е изяснено от фактическа страна. Затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания.

Адв. В.: Моля обжалвания от нас акт да бъде изцяло отменен. Моля за 10-дневен срок за представяне на писмени бележки. Претендираме за адвокатските разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в определения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: