ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 08.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми юни                                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 590 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Ш. не се явява редовно уведомен. За него - адвокат Г., представя пълномощно.

Ответникът М.К. – разузнавач при Пето районно управление „Полиция” Бургас се явява лично.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Н.Ш., род. на ***г., румънски гражданин, против заповед за задържане рег. № 3388зз-128/26.02.2016г. издадена от М. И. К. на длъжност разузнавач в сектор „Криминална полиция” при Пето районно управление „Полиция” Бургас.

По делото са постъпили документи, налични в административната преписка по издаване на оспорената заповед.

 

Адвокат Г.: Поддържам жалбата. Представям два документа- протокол за съответствие при предаване и заповед за арест, от които е видно, че Ш. е бил предаден на български съдебни власти. Други доказателства няма да соча.

Ответник К.: Оспорвам жалбата. Заповедта е законосъобразна. Представям заповед за задържане на лице, разписка, декларация, протокол за обиск на лице, декларация по чл.30, ал.3 от Закона за правната помощ и докладна записка. Същите са приложени и по делото. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора, и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Представените днес от ответника доказателства, макар и идентични с приложените по делото, следва да бъдат приети, доколкото приложените копия не са четливи. Наред с това съдът счита, че за изясняване на делото е необходимо да бъде изискана справка относно движението и предмета на ДП №05-1267/18.08.2014г., цитирано в приложената по делото докладна записка. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото и днес представените от ответника писмени доказателства, както и представените от пълномощника на жалбоподателя заповед за арест от 17.02.2017г. и протокол за съответствие при предаване от 17.02.2016г.

ДА СЕ ИЗИСКА от началника на V РУ на ОД МВР Бургас справка относно предмета и движението на ДП №05-1267/18.08.2014г.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.09.2016г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: