ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.06.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХІІ-ти административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 589 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Я.А., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат А.И.А. ***, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът Началник на сектор ПП КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован на 15.04.2014г., не изпраща представител.

 

АДВОКАТ А. – Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА;

Производството е образувано по жалба против заповед за прилагане на ПАМ № 701259/09.01.2014г. издадена от началник на сектор ПП КАТ Бургас, с която на основание чл.171, ал.4 от ЗДвП е иззето свидетелството за управление на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата. Имам доказателствено искане - да бъдат представени всички копия на влезлите в сила наказателни постановления и начина на тяхно връчване. Държа да бъдат изпратени, тъй като моя доверител твърди, че не са му връчвани лично, а по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН. Това са НП № 312/2008г., което не е представено и НП № 1295/2009г., което също не е представено и моля да бъдат изискани от ответника. Относно НП № 139 жалбоподателя твърди, че подписа не е негов и моля да бъде назначена съдебно-графична експертиза на това наказателно постановление относно установяване авторството на подписа.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представа от жалбоподателя писмени доказателства.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото;

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи, най-късно до следващото съдебно заседание, заверен препис от наказателни постановления № 312/2008г. и НП № 1295/2009г.;

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника по жалбата в 7-дневен срок от съобщението, да заяви изрично твърди ли, че НП №139/2010г. издадено от Й. Т. Т., на длъжност началник „ПП” при КАТ Бургас е подписано от получателя Г.Я.А. на 15.10.2010г. и ще се ползва ли от този документ като доказателство по делото. В съобщението до страната да се посочи изрично, че при липса на становище съдът може да приеме, че разписката от 15.02.2010г. не е подписана от Г.Я.А., респ., че цитираното наказателно постановление не е връчено на наказаното лице и ответникът не желае да се ползва от него.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.10.2014. от 14.45ч., за която дата страните уведомени от днес.

Да се изпрати съобщение с указанията на съда до ответника по делото.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: