ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори април                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 587 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:03 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Р.Г.Д., редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Р.Г.Д. против ЗППАМ №0200-70055/09.01.2014година на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, с което е наредено изземване на свидетелството му за управление на МПС.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам да правим доказателствени искания. Поддържаме жалбата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с нарочните писма, писмени доказателства.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че не е постъпило изисканото от РП „Управление” гр.Несебър наказателно постановление.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да постановите решение по делото, с което да отмените заповедта за налагане на принудителна административна мярка.

 

Съдът счита, че следва повторно да се изиска от РП”Управление” гр.Несебър наказателно постановление №772/28.03.2007година, издадено на жалбоподателя, включително и доказателство за връчването му и влизане в сила, поради което

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на РУП-Несебър в 3-дневен срок от уведомяването да представи заверено копие от Наказателно постановление № 772/28.03.2007година издадено на Р.Г.Д.,  включително и доказателства за връчването му и влизане в сила.

 

УКАЗВА на началника на РУ”Полиция” гр.Несебър, че ако не бъде представено изисканото  доказателство в определения срок ще му бъде наложена глоба на основание чл.89, ал.2 от ГПК в размер до 300 лева съобразно нормата на чл.91 ал.1 от ГПК.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за  13.05.2014 година от 9,50 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: