ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,08.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми ноември                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 584 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.09 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „НИКМАР 12“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „ЛИМНОС – Георги Пейчев“, редовно уведомен, не се явява представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно уведомен,  юрисконсулт С.Ж. с представено пълномощно, находящо се на лист 1713 (том V) от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ДОКЛАДВА представено по делото копие на риболовен дневник за улов на калкан от жалбоподателя ЕТ „Лимнос – Георги Пейчев“ в изпълнение на указанията на съда от предходно съдебно заседание.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се приеме представеното доказателство.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  представеното ксерокопие от декларация за произход, която е част от риболовния дневник на ЕТ „Лимнос – Георги Пейчев”.

 

Адв.М.: Относно задължението ни от предходно съдебно заседание да представим риболовния дневник на кораб „Корсар“ от страна на „Никмар 12“ ЕООД, аз твърдя, че сме представили всички копия от риболовния дневник и те са налични по делото.

В днешно съдебно заседание представям оригиналният дневник за сравнение с представените по делото копия.

Представям оригинала на риболовния дневник на кораб „Корсар“, от който предлагам да бъде извършена справка дали представените от нас по делото заверени копия са еднакви с вписванията в този дневник, който е в оригинал.

 

Съдът ПОКАНИ представителя на ИАРА юрисконсулт Ж. съвместно с адв.М. и съда да извършат справка по дневника.

 

Юрисконсулт Ж.: Установено е, че представените по делото от адв.М. доказателства съответстват с оригинала на риболовния дневник представен днес. Т.е. тези, които се намират като копия по делото напълно съответстват с оригиналите.

Не възразявам дневникът да се върне обратно на страната след извършената констатация за идентичност.

 

След извършената справка съдът КОНСТАТИРА, че представените от „Никмар 12“ ЕООД заверени ксерокопия от извадки от риболовния дневник на кораба „Корсар“ са идентични със записванията в оригинала на дневника.

Дневникът се ВЪРНА на адв.М..

 

Адв.М.: Представям за сверка и корабният дневник на кораб „Корсар“, с оглед установяване обстоятелство за установена неизправност на 18.12.2015г., за която неизправност ответната страна е информирана със заявление от 29.12. същата година, които са представени по делото.

 

Юрисконсулт Ж.: Запозната съм със съдържанието на този дневник. В жалбата си жалбоподателят твърди, че е настъпила авария, но относно това ще взема становище по същество.

 

Съдът извърши КОНСТАТАЦИЯ по представения от „Никмар 12“ ЕООД корабен дневник, на който на стр.171 (от дневника) има отразяване, че на 18.12.2015г. корабът е излязъл от пристанището и на 21.12 е дърпан обратно до пристанището.

 

Адв.М.: Бяхме задължени да представим доказателство за заявяване на техническа неизправност в Морската администрация. Заявявам, че такова в Морска администрация няма и не е правено, а и вече няма такова задължение. Не се касае за обща авария по смисъла на Кодекса за риболовното корабоплаване, поради наличие на която се уведомява Морската администрация за установяване на щетите пред застрахователя, а се касае за частна авария, продължила в  рамките на месец за отстраняването й, поради което по закон такова уведомяване изобщо не е необходимо.

Уведомен съм от капитана, че корабът отказал да запали и се наложило да го дърпат. Някой идвал да ремонтира двигателя. Корабът е малък - около двадесетина и няколко метра, снабден със съоръжения за хвърляне на мрежи.

Нямам други искания.

 

Юрисконсулт Ж.: Нямам повече доказателствени искания. Техническа експертиза едва ли би могла да установи нещо, което се е случило преди две години на кораба.

Дължината на кораба е 13 метра и широчина 4.5 метра.

 

Съдът намира, че за правилното решаване на делото следва да задължи жалбоподателя „Никмар 12“ ЕООД да представи ксерокопие от стр.171 от корабния дневник, по която беше извършена справка в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя „Никмар 12“ ЕООД до следващото съдебно заседание да представи заверено ксерокопие от стр.171 на корабния дневник на кораб „Корсар“.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 17.01.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: