ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ       

На двадесети септември                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 582 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Гривас” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

           ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

 С оглед становището на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че при проведено на 14.06.2016 г. съдебно заседание на основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът е указал на жалбоподателя, че относно заявени от него твърдения не е ангажирал доказателства, поради което и в съответствие с посочената правна норма съдът е предоставил възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на заявените от него фактически обстоятелства. Независимо от така дадените указания до настоящия момент от страна на жалбоподателя не са ангажирани доказателства, нито са формулирани доказателствени искания в подкрепа на заявените твърдения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Да се приключи събирането на доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на ответника и като взе предвид процесуалната пасивност на жалбоподателя, независимо от предоставената му възможност по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да потвърдите обжалвания  Ревизионен акт № Р-02002015000080-091-001/20.08.2015 г. и отхвърлите жалбата като недоказана. В хода на ревизионното производство по обжалване на Ревизионния акт са събрани множество доказателства в подкрепа на изведените констатации на органа на приходите. В таза връзка моля да съобразите фактическите констатации и изведените въз основа на тях изводи, изложени в потвърдителното  Решение  на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,16 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: