ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми юни                                                две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Д.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 57 по описа за 2017година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НВ 014“ ЕООД- Н.В., редовно уведомен, не  изпраща законния си представител, и не изпраща процесуален  представител.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР  НА ДИРЕКЦИЯ  ОДОП БУРГАС редовно и своевременно призован,   изпраща за представител ю.к.И., с представено пълномощно по делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Д.П..

Съдът докладва постъпила непосредствено преди днешното съдебно заседание  молба от адв.Н., с която същата моли да бъде дадена възможност на доверителя й да внесе определения от съда депозит за съдебно-счетоводна експертиза, тъй като до настоящия момент същия не е успял да го внесе.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮРИСКОНСУЛТ  И.  - Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР П. - Да се даде  ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          ЮРИСКОНСУЛТ  И. - Да се даде възможност на жалбаподателя да внесе депозита.

ПРОКУРОР П.- да се даде възможност на жалбоподателя да внесе определения депозит.

Съдът, като взе  предвид обстоятелство, че допуснатия за днешното съдебно заседание, в полза на жалбоподателя свидетел не е доведен, както и това, че в предоставения срок определения депозит за експертиза не е заплатен намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, но доколкото бездействието на жалбоподателя се явява пречка за своевременното приключваното на съдебния спор, съдът намира за необходимо да предупреди същия, че му предоставя 7 дневен срок, считан от датата му на уведомяване, чрез адв.Н. и чрез управителя на дружеството на адреса в гр.Тетевен, в който да заплати депозита по допусната съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът намира за необходимо да насрочи делото в кратък  срок и с оглед необходимостта от своевременен разпит на допуснатия свидетел, поради което и воден от горното

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото 21.06.2017 година от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че му предоставя 7 дневен срок, считано от датата на уведомяване, чрез адв.Н. и чрез управителя на дружеството на адреса в гр.Тетевен, в който да заплати депозита по допусната съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на указанията в срок Съдебният състав ще приеме спорните обстоятелства за установени по начина посочен в ревизионния акт.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неосигуряване на допуснатия  свидетел, съдебния състав ще приеме обстоятелствата за установяване, за които същия е допуснат, за недоказани.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: