ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 575 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.И. и Ж.Р.С., редовно призовани, се явяват лично.

За ответника В.Ц. - главен инженер в дирекция „Строителство” на община Бургас, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице проф. А.Т..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 05.12.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

А.Н.Т.,h=., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на СЪДА – Според оспореното разрешение за отсичане става въпрос за 72 броя дървета, а в заключението ви не видях да са описани същия брой дървета. На какво се дължи това?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Това се дължи на факта, че схемата е много стара, данните са дадени за период, в който са били толкова. 15-20 загинали дървета са много повече от три дървета, а то е мъртво дърво и оттам идва разликата.

ВЪПРОС на СЪДА – Означава ли, че номерата, посочени в разрешението за отсичане, които не присъстват в заключението, са номерата на дърветата, които липсват?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Тях ги няма. Сами са се отстранили, те просто са умрели, но те са там, но са мъртви. Има дървета.

ВЪПРОС на СЪДА – Аз не Ви питам за това. Въпросът ми е какво е заключението за онези номера дървета, които не сте посочил изрично в експертизата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – За тях приемаме, че остават, санитарното им състояние е задоволително.

Написал съм, че останалите 36 броя дървета са в задоволително състояние, но не съм ги посочил по номера, а обобщено. Просто има съвпадение между броя на дърветата, които считам, че следва да се премахнат и тези, които са в задоволително състояние и могат да останат.

Следва да се приеме, че 36 броя дървета са „Да“, и 36 броя са „Не“. Понеже са 72 броя дървета. Изрично съм оглеждал всяко едно, и съм посочил кои трябва да бъдат отстранени. Тях съм посочил изрично по номера, а за останалите съм казал, че са от задоволително до добро състояние, но те не представляват опасност.

Хубавото там е, че са рязани на глава, стъблата са 2 - 2,5м и са останали клонки. Такова стъбло не може да падне, и то се вижда от тези, които са от много години, ако са 20 метра са загинали, но те са само 2-2,5 м. и при този размер не представляват опасност нито за пешеходци, нито за коли.

Всички дървета са от вида „Южна копривка“, с по-кратък живот, и тук случаят е много по-различен от случая по другото дело. С чиста съвест мога да заявя, че 36 броя дървета трябва да бъдат отстранени, защото представляват източник за зараза. Тези, които са изрично изброени по номера – те трябва да бъдат отстранени и там степента на увреденост е от мъртво дърво до задушаващо, макар, че някои от тях са още живи, но е добре да се премахнат.

ВЪПРОС на г-н И. – В тези 36 броя, които сте посочили за отсичане, съществуват както живи дървета, така и мъртви?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Мъртвите са в състояние на стъбла, отрязани на глава, в един момент те си стоят там, но по моя преценка мъртви са стъблата, стъбла без клони. Може да се види на място, а за другите също може да се види, стъблото е живо и излизат клони, но там нещата отиват към смърт и по-добре е да се премахнат наистина. Декоративната им стойност се губи, когато са покрити с гъби.

ВЪПРОС на г-н И. – А тези, които следва да се оставят?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Първо при тях има повреждане на централния цилиндър, има вътрешни пластове които загниват, но не са установени пукнатини, не са установени тела на разрушаващи гъби. Второ те могат да бъдат запазени за известно време, но прогнозата ми е да се наблюдават от загниване, трябва да се следят периодично.

Не може с точност да се каже колко време живот им остава. Този период може да е 10 години, може да е по-голям, ако общината се грижи добре за тях, но може да е и по-малък. Това е като болен от рак, един ти казва „1 година ти остава“, друг ти казва друго. Периодът е такъв, че за 5-7-10 години може и да оцелеят.

Разликата между дърветата, които още са живи, но предлага да се премахнат и тези, които имат някакви увреди, но приемам, че не следва да се премахват е наличието на гъби при първите, каквито вторите все още нямат. Другите са източник на зараза, те заразяват и съседните и не само на тези на улицата, а и в близост на тази улица, за това не трябва да остават.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Каква е средната продължителност на живот на този вид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Такава информация не успяхме да намерим. Сега намерихме най-старите копривки, които са в резервата „Тисата“, южна копривка, но този вид не е от дългоживеещите, не може да бъде сравнен с източния платан например. При копривката става дума максимум столетие, докато чинара има няколко столетия живот.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Това столетие в градска среда как се отразява?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Очевидно копривката по-силно се влияе от замърсяването в градска среда, тяхното разрушаване започва по-рано, поддават се на разрушаващи гъби. 

ВЪПРОС на СЪДА – А тези, които препоръчвате да останат?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Всички дървета са на една възраст, според мен около 35-40 години. 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – За тези, които биха могли да останат, ако не бъдат изпълнени препоръките Ви, може ли да очакваме падане.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Това, което аз видях са отдавна загинали дървета, не са мръднали стъблата им, то се вижда, а че това се е виждало много отдавна, мъртвото стъбло, за копривката не представлява опасност. Би трябвало колегите да ги премахнат тези дървета, но самият факт, че стоят и не са паднали, не представляват опасност.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Средната им височина, виждам, че не сте написали характеристики, може би не всички твърдите различно от това, което отдела са написали, че ориентировъчната височина е около 10-11 м. По отношение на тези, които биха били при една височина 10-11 м, би ли било опасно?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Стъблата са обрязвани на височина до 3 м, т.е. тежката, опасна част е максимум 3,5 м височина. Останалото е клони, тези клони са тънки, няма как да се счупят. Това е редовно обрязано, т.е. 10 м може би с разклонения, говорим за клони плюс стъбло, но клоните не представляват опасност, има механични тъкани, които ги държат, но няма опасност, за тези които останат, няма опасност от падане.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Имате ли данни за състоянието на кореновата система на дърветата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – От това, което видях очевидно е, че имаше няколко пъна, от тези дървета, които не са включени и пъновете стояха здрави. Това значи, че кореновата система по-бавно се разлага.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Посадени са в градска среда, оказва ли влияние и до каква степен точно на този вид дървета?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Специално този вид много по-лошо се чувства в градска среда, вида е по-податлив, но корена е продължение на стъблото, стъблото и корена държат дървото. Копривката има твърда дървесина и задържа, няма опасност и мъртвите стъбла да паднат. Кореновата система е достатъчно силна да задържа стъблата заедно с клоните.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – И това заключение може да се направи само с външен оглед?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Да, има различни стадии, отрязани, мъртви дървета, стъбла, дървета, които отдавна са мъртви.

ВЪПРОС на СЪДА – Може ли да се направи съвсем обосновано предположение за състоянието на корените, без да се вади корена, а като се съди за това, което е над него?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Може, защото това е един цялостен организъм и всички негови части съответстват на някакво състояние и то е едно цяло - коренът преминава в стъбло, дървесината в корена и стъблото е една, годишните пръстени имат по-малко в корените. Изследвания винаги могат да се направят. Мои колеги са правили различни изследвания, взимат проби от гъби, но става дума за едно дърво. Тези дървета не са заплаха, дърветата, които ще останат.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – При евентуална реконстнукция на тази улица, при запазването на дърветата, как би се отразил ремонта на тази улица. Бихме ли могли да ги премахнем след ремонта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Нещата опират до естетически момент. Видях една улица, разкопана, която е разкопана след като са сложени съвсем млади дървета, какво става, тези корени са увредени вече. Тези дървета са със затихващи функции.

Една реконструкция, всяка една намеса, особено в кореновата система на дървото, води до заразяване с дънно разрушаващи гъби и рано или късно води до гибел на дървото, така унищожиха тракийски дъб, решиха да направят беседка, отрязаха корените и дървото изсъхне.

Отговорът на въпросът ви е може и ще има повреда и ще ги довърши тези дървета.

ВЪПРОС на СЪДА – Може ли да се извършва реконструкция и те да бъдат запазени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Може, но зависи как се прави. Има случаи, в които се пренасят цели дървета, вадят се с кореновата система и се засаждат наново. Но тук не си заслужава труда за тези дървета.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Внасянето на нова растителност би ли оказала по-благоприятна влияние на въздуха?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Най- важна роля за състоянието на въздуха е състоянието за листата, чрез дървото диша, пречиства въздуха, поема праховете, убива болестотворни бактерии. Основен показател е повърхността на листата. Където повърхността е много по-голяма и пречистването на въздуха е по-голямо. Бих си представил, да се премахнат част от дърветата, които са с голяма листна повърхност и да започне постепенно внасяне на млади дървета, така ще има плавен преход, но ако се премахнат изведнъж всички и се заменят с млади дървета, пред дълъг период, през който листата на тези дървета ще достигнат по-голям размер, влиянието върху чистотата на въздуха няма да е такова, каквото би било при по-старите дървета.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Видяхте ли ги в разлистен вид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Да, видял съм ги няколко пъти, има няколко дървета, на които са запазени листните маси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – А уврежданията?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Степен на обезлистване.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Твъдя, че са добре облистени по време на вегетационния период.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – В момента на вегетация короните са облистени и мислих, че поне 1/3 от тях трябва да се премахнат и това е по-строгата експертиза, ако бих я направил само от оглед през месец юни. Плодоносят достатъчно. Листната маса е добра.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – По скалата за оценка, като процент годност, каква годност бихте дали?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Давам към 60% . Листната маса не е засегната и изглеждаха по-добре.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли такава скала?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Има такава скала за степени на иглолистни, определя се от степента на обезлистване през вегетационния период и тя е от 1 до 5.

За тези дървета, които са за оставяне скалата е 3.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Аз взимам това от скалата по проектите.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Има си утвърдени скали. Клонките и листата са по-вашата скала, те са в прекрасно състояние, а стълбата не са в хубаво състояния, но живата част на стъблото все още има живот.

Тези скали са за природни дървета, няма за глава, това са съвсем различни неща, объркваме понятията. Тези скали са създадени в природата. Те са под въздействието на човека. Не знаем по скалата какво би било, ако не беше подрязвано на глава.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Няма други въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Тези дървета могат ли да се квалифицират като дълготрайни по принцип?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – По-скоро не, защото рано или късно и при тях ще настъпят признаци, които наблюдаваме при другите. Трябва да се следи санитарното им състояние и щом се появят плодни тела на гъби, пукнатини, трябва да се премахнат. Перспективата е отрицателна. Няма да ги бъде в определен по-дълъг обсег на време.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам заключението на вещото лице, в частта, в която се твърди, че има годни за живот дървета и искам да бъде поставена допълнителна задача към вещото лице, което да отговори на въпроса, който сме поставили становището в отговор на молбата на жалбоподателя, като допълнителната задача да бъде извършена, когато има листа по дърветата.

В тази връзка искам да представя становище, придружено със снимки, видно от които състоянието на дърветата към датата, когато са изготвени снимките, не е такова, каквото твърди вещото лице в заключението и в отговорите му в днешното съдебно заседание.

ВЪПРОС на СЪДА към юрисконсулт Г. – Обратно на твърдяното, в становището Ви, което сочите (дадено в отговор на молбата на жалбоподателя – л.169 и 170) няма поставени допълнителни въпроси. А що се отнася до сега представеното становище и снимки към него, как да установим, че посоченото в експертизата отговаря като номер на снимките, които представяте и които снимки на кой номер от схемата отговарят?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Объркала съм се, в моята папка има, мислех, че са представени по делото допълнителните въпроси.

Това, което е на снимките нищо не представлява, листата са паднали. Ако бяха направени в период с облистване и се вижда, че няма листа – тогава да. Но няма облистване, което не е фатално и показва, че те трябва да се следят и премахват навреме. Аз смятам, че в това състояние те могат да продължат да изпълняват функциите си.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 800 лв., от които 300 лв са разноски за пътни. Платеният първоначален депозит е в размер на 500 лв. ЗАДЪЛЖАВА двамата жалбоподатели да довнесат разликата от 300 лв. по сметка на Административен съд - Бургас. 

Да се издаде РКО за вече внесената сума и след като бъде внесена втората сума, да бъде издаден втори РКО.

 

Г-н И. – Видях снимките и становището, представени от процесуалния представител на ответника и намирам направеното искане за неоснователно, предвид обстоятелството, че именно от експертното заключение е посочено за конкретните дървесни екземпляри, че имат механични повреди и е описано това състояние. В този смисъл избирателност или повърхностт на зкалюченито, каквото се твърди в това становище няма. Намирам, че няма как със становище да бъде оборено експертно заключение, а по въпроса за снимките, те нямат доказателствена тежест за твърдението, за което са представени. Дори при повърхностен поглед може да се види, че те не противоречат на заключението и се вижда, че са били редовно подрязвани дърветата и в този смисъл те не опровергават съдържанието, доколкото можем от тези снимки да направим въобще някакъв извод.

Искам да заявя, че именно за това се извършва експертното заключение, доколкото настоящото производство не представлява конкурс за по-добри снимки или по-подробно описание към тях. Не намирам оспорването за основателно.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на ответника становище, изготвено от ландшафтен архитект М. Иванова, ст.експерт в община Бургас, ведно с приложени към становищата снимки.

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО за допускане на допълнителна задача към експертизата.

 

Г-н И. – Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. - Други искания по доказателствата нямам. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Г-Н И. – Уважаема госпожо съдия, моля да бъде отменен оспорения административен акт. Намирам, че в хода на административното производство са допуснати множество нарушения, вкл. боравене с някакви факти, които не е ясно как са установени, от кога, от сферата на чия компетентност, вкл. и при извършване на оглед. Установи се, че се борави с материал от фактическа база, която не съответства на фактите. Посочени са отдавна умрели дървета като екземпляри за отсичане, а в същото време, дървесни екземпляри са посочени за отсичане, а те не са, което не съотвества на фактическата обстановка, както и не може да бъде обосновано. Няма обосновка, нито как, нито защо някои от дървесните екземпляри в лошо състояние е трябвало да бъдат премахнати не като дървесни екземпляри, а да бъдат отсранени като пънове, а за другите няма достатъчно обосновка или точно обратното фактическата обстановка е в противоречие с посочените фкати и основания и направените изводи, поради което ще моля същия да бъде изцяло отменен като незаконосъобразен.

Моля да ни бъде даден срок според закона за представяне на подробни съображения в писмен вид и да ни бъдат присъдени разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да оставите жалбата без уважение и моля да потвърдите обжалваното решение като парвилно и законосъобразно.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение и разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 15 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.03 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: