ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 04.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четвърти юни                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 575 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЕЛЯТ Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Приморско, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпили от ответника, в изпълнение указание на съда, Приложение № 12А основен ремонт 2015 г.; Приложение № 12Б Капиталови разходи за 2015 г. и Приложение № 9 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2015 г.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с молбата доказателства от ответника, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства представените от ответника Приложение № 12А основен ремонт 2015 г.; Приложение № 12Б Капиталови разходи за 2015 г. и Приложение № 9 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2015 г.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отмените решение № 625/16.02.2015 г. на Общински съвет Приморско в частта му по т 25.5 като незаконосъобразно. Подробни съображения за това са изложени в жалбата, които изцяло поддържаме. Считаме че Общинският съвет с настоящото решение е излязъл извън рамките на своята компетентност, като се опитва да изземва функции и задължения на изпълнителния орган – на кмета. Рамките на компетентността на общинския съвет са очертани както в ЗМСМА, така и в другите нормативни актове, докато конкретно изпълнението на строителната програма зависи от други нормативни актове, като общинският съвет няма  компетентност да определя конкретното сключване на договорите по реда на Закона за обществените поръчки.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: