ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 575 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЕЛЯТ Кмет на Община Приморско, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Общински съвет Приморско, редовно призован, се явява председателят М.Б. лично и с адвокат А. с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Кмета на Община Приморско против точка 25.5 на Решение № 625/16.02.2015г. на Общински съвет Приморско.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ А.: Оспорваме жалбата.

Да се приеме преписката. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ констатира, че сред представените с преписката доказателства липсва капиталовата програма на Община Приморско, поради което счита, че следва да задължи ответника да я представи, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представената административна преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи капиталовата програма на Община Приморско в частта, касаеща процесното решение.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.06.2015 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: