ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 17.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети май                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 565 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 17,00 часа се явиха:

 

         За жалбоподателя „Кинвест 09” ЕООД - редовно уведомен се явява адв. С..

         За ответника – кмета на Община Несебър - редовно уведомен се явява юк. Н..

         Явява се вещото лице Б.Н.Д..

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице.

Вещото лице присъства в залата.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Доц. Б.Н.Д. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. С.: Нямам въпрос. Да се приеме заключението.

 

Юк. Н.: При огледа на място пишете, че котвено вързалното устройство и рупка са демонтирани. Това означава ли, че корабът стои само на тежестта си

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да.

 

Юк. Н.: По отношение на премахването му по вода, цялостното му преместване е възможно само по вода. Буксирането ли е единственото начин за преместване на кораба по вода?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Като се има предвид дълбочината, плаващ кран няма как да отиде, за да го вдигне и да го постави на платформа. Той е строен като несамоходен кораб и движението му на собствен ход е невъзможно.

 

Юк. Н.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС:  На стр. 6 от Вашето заключение, последния абзац, където описвате параметрите на кораба, сте използвал едно съкращение „нсщ .

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Уточнявам – това „щ” да се чете „ш” – несамоходен шалан.

 

ВЪПРОС: Какво е предназначението  на шпанголтите, които са отрязани частично при отварянето на врати в носовата и кърмовата част на кораба?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това са ребрата на кораба. Те придават напречната здравина на корпуса заедно с обшивката.

 

ВЪПРОС: При евентуално влачене на кораба до определено място, необходимо ли е присъствието на хора върху него в процеса на влаченето?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Зависи от броя на буксирите. Може да бъде един буксир, може 2 и 3, но по принцип е желателно да има хора на борда.

 

ВЪПРОС: Как би следвало да се усили вързалното устройство на кораба, за да се осигури възможност за прилагане на увеличено усилие при отделянето от брега?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Заради корозията трябва да се провери начина на захващане на кнехтовете, да се провери тяхната здравина и по борда има клюзове. Усилват се с допълнителен монтаж на допълнителни кнехтове и клюзове.

 

ВЪПРОС: Как става измерването на дебелината на обшивката в дънната част на кораба при изследване за корозия?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  С ултразвуков дебеломер. При необходимост се пробива с тънко свредло 5-6 мм и след това се извършва заварка.  Всички кораби, които плават на всеки три месеца старши помощникът измерва дебелината на обшивката.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице доц. Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./изд. РКО на 350,00 лв. на 17.05.2016 г./

 

Адв. С.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Н. Нямам други доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

Адв. С.: Моля да приемете писмена защита по съществото на спора с препис за другата страна. Да се уважи искането за спиране.

 

Юк. Н.: Представям писмена защита с препис за другата страна. Да се отхвърли искането за спиране.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17,20 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: