ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,26.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести октомври                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 563 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.14 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.Б., редовно уведомен, явява се лично.

Явява се адв.С.П.П. от Бургаска адвокатска колегия назначен за служебен защитник на жалбоподателя П.Д.Б..

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на ЗАТВОРА-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от инспектор Н.С. – инспектор „Режимна дейност“ в Затвора-Бургас, с висше юридическо образование, който представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Дуков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Няма проблем да се гледа делото.

Адв.П.: Не възразявам по хода на делото.

Инсп.С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата  и направят доказателствени искания.

 

        

 

Адв.П.: Моля да уважите жалбата.

Моля да се даде възможност клиентът ми да заяви в днешно съдебно заседание какво точно иска с тази жалба.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Когато ние лишените от свобода пишем молби, жалби или някакви искания, трябва да ни се отговори с уведомление. Този вид уведомление не се дава на лишените от свобода да се запознаят с него. На документа пише, че е уведомление до мен и името ми. Когато искам да напиша до някой жалба, ми се отговаря с уведомление. Подавам жалба чрез началника на затвора, примерно до ГДИН и оттам се връща отговор от ГДИН, който е примерно основателна или неоснователна жалбата. Този документ, отговорът, трябва да ми бъде предаден или копие от него. Дефакто администрацията на затвора не ми предава нищо. Т.е. отговорите на моите жалби и молби стигат до канцеларията на затвора, но не и до мен. Единствената претенция, която имам е не само да бъда запознат, а и да ми се връчват копия от уведомленията. Нарушено ми е правото на кореспонденция, защото входящата кореспонденция адресирана до мен не ми се предава.

         Говорим за всички уведомления, защото те са много. Няма как да знам точно кои са уведомленията, защото нямам входящите им номера. Периодът е от 24.05.2015г. до настоящия момент, т.е. до датата на входиране на жалбата ми, входящата кореспонденция не ми е предоставена. Аз не зная коя е тя, тъй като тя не ми е давана и няма как да имам входящите номера.

        

Инсп.С.: Оспорвам жалбата.

Представям няколко от тези уведомления, от които е видно, че те са с уведомителен характер и че са адресирани до началника на затвора.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на жалбоподателя и неговия процесуален представител представените писмени доказателства от ответната страна.

 

Адв.П.: Доколкото разбрах от жалбата, за всички отговори лишеният от свобода е запознаван устно, без да са го запознавали с писмата. Запознавали са го с кореспонденцията. Но цялата кореспонденция е до него. А тези, днес представените, щом са адресирани до началника на затвора - да. Но все пак се засягат неговите права.

 

         Инсп.С.: Всички писма, които са адресирани до лишения от свобода са му предадени.

Съгласно чл.78 от ППЗИНС отговорите на молби и жалби адресирани лично до лишените от свобода чрез администрацията се предават на лицето. А когато се писмото е до затвора, съдържанието се съобщава на лицето срещу подпис. Т.е. само се уведомява лицето. Самото лице има право да се запознае със съдържанието като го прочете и тогава да сложи своя подпис, а не да му се изчита и след това да се подписва. Той сам чете писмото.

         Няма да соча други доказателства.

 

         Адв.П.: Няма да соча доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приеме направеното уточнение към жалбата. Нямам искания по доказателствата.

                                                           

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА направеното в днешно съдебно заседание уточнение към жалбата.

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.П.: Моля да бъде уважена жалбата на П.Б. на основание чл.8 Закона за защита правата на човека, където е записано, че кореспонденцията е лична и е негово право той да получава тази кореспонденция. Явно става едно разминаване, както твърди ответната страна, че неговата лична кореспонденция е предавана на лишения от свобода, който отрича това да е така. Както и казва, че не е запознат обстойно с тези уведомления, а само му е прочетено написаното и няма право да се запознае обстойно и да прави възражение. Затова смятам да се произнесете с Вашия акт всичката лична кореспонденция от 25.05.2015г. до този момент да бъде предадена на лишения от свобода, за да може той да се запознае с нея. Негово право е да притежава тези уведомления. Дори считам, че отговорите до началника на затвора, които засягат неговите интереси редно и искам и те да бъдат предадени на лишения от свобода.

 

Инсп.С.: Оспорвам жалбата като неоснователна, тъй като е спазена разпоредбата и лицето е запознато с  отговорите на писмата, както виждаме и в жалбата той е посочил, че е запознат със съдържанието им срещу подпис.

 

 

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.28 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: