ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 11.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети юни                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 555 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЕНИЦА ЛУКС-3” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата.

Към момента няма да соча доказателства. Да се приеме административната преписка.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Предвид обстоятелството, че с жалбата е заявено намерение за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, съдът намира, че следва да укаже на жалбоподателя да формулира конкретно искане в тази насока в 14-дневен срок от съобщението за това.

На жалбоподателя, също така, следва да бъде указано, че за него е доказателствената тежест за установяване на факти, посредством които същият обосновава налични за него права.

По тези съображения съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя в 14-дневен от получаване на съобщението да конкретизира искането си за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, като посочи въпросите, на които желае да получи отговор от вещото лице.

УКАЗВА на жалбоподателя, че за него е доказателствената тежест за установяване на факти, посредством които същият обосновава налични за него права.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: