ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 552 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Ищецът Г.Б.А. се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана“.

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

Явява се свидетелят Т.Б.Т., доведен от ОЗ „Охрана“.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо рег.№ 2702/22.08.2016г. от юрисконсулт Ч., с приложени към него медицинска справка, копие от дневник за проверка и предписания и седмично меню, съгласно определението на съда от предходното съдебно заседание.

 

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

Т.Б.Т.- на 50 години, българин, български граждани, осъждан, без родство с ищеца. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Познавам ищеца, с него изтърпяваме наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас, втора зона.

Свидетелят Т. на въпросите на ищеца А.: Относно битовите условия мога да кажа, че помещенията са около 5 – 5.5 кв.м. В тях няма течаща вода, няма тоалетна, ползват се кофи като тоалетна. Ищецът е бил с друг човек в една килия, не мога да посоча точно времето, но беше с друг човек, не с мен. Два-три месеца беше с друг в една килия от 5 кв.м. Това е цялата площ на килията, а свободното място е около 1-1.5кв.м. Относно медицинското обслужване мога да кажа, че когато ходим на лекар, въпреки графиците за тези посещения, много трудно успяваме да отидем при лекаря и общо взето се дават само аналгин и парацетамол, независимо какво е оплакването. Не ми е известно ищецът да е боледувал от нещо. От месец януари до месец март бяха настанявани в килии в нашата зона туберкулозно болни и болни от краста. Това са болни, които чакаха преместване в Ловеч и докато излязат документите им, бяха настанявани в килии от втора зона, където бяхме ние. Имаше и болни от краста, с които ползвахме една и съща баня и санитарни възли. Бяха ни обещали, че след тяхното ползване от болните, ще бъдат почиствани, но това се случи един-единствен път, просто нямаше човек, който да почиства. От килията нямаме видимост към санитарното помещение, защото то е в дъното на коридора и го ползваме, когато имаме време за тоалет, по 15 минути или половин час, в различно време на деня. В зоната имахме график за ползване на тоалетната, то е различно. Например сутрин от 6 до 6.30 часа, от 10 до 10.30 часа. Това е времето за 8 човека, които трябва да ползваме тоалетна и понякога времето не достигаше, защото от три тоалетни, с три клекала, имаше периодично една или две запушени. В банята по принцип работеше само един душ. Няма осигурено помещение за простиране на дрехите. Простирахме ги в килиите и съхненето беше трудно, килията е малка, проветряването е слабо и дрехите съхнеха по няколко дни. Не мога да отговоря по колко време са ни държали на карето, не съм засичал времето, през което са ни държали там.

Свидетелят Т. на въпросите на прокурор СТОЯНОВА: В зоната бяхме 7-8 човека, в карцера- 8 човека и тези по чл.60, т.е. психично болните, са около 5-6 човека. Тоалетната се ползва в различно време, ако ние сме по едно време, болните са по друго време, но на карето сме били заедно. Когато сме отворени в коридора, тези по чл.60 трябва да са затворени, но на карето сме заедно. Килиите ги почистваме сами, коридорите се почистват, т.е. трябваше да са почистват от бакарите. Бакарите са специално назначени за това лица, но тъй като в зоната нямаше такива назначени, трябваше от другите групи да идват и да чистят, но те не идваха. Не ми е известно ищецът да е боледувал от туберкулоза или краста.

 

Ищецът А.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Прокурор СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА медицинска справка, копие от дневник за проверка и предписания, и седмично меню.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Ищецът А.: Желая да бъда обезщетен със сумата, която съм посочил в молбата.

Прокурор СТОЯНОВА: Считам, че исковата молба е неоснователна и недоказана. Видно от събраните доказателства не се установява наличието на настъпили неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразни действия, бездействия или административни актове на администрацията на затвора Бургас. От всички събрани доказателства се констатира само наличие на дискомфорт от липсата на постоянно течаща вода в килиите и липсата на санитарен възел, от това обаче не са последвали някакви неимуществени вреди, поради което, с оглед на казаното моля да оставите предявения иск без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.19часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: