ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  Й.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 551 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Строй Бул ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура-Бургас се явява прокурор Й.Д..

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА К.М. и С.Р..

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Ш., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО заключение от вещите лица.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№8372/26.09.2013година от вещото лице  П.Ш., в която заявява, че поради лични ангажименти в различно време на трите вещи лица, включително и престоя и в болница не са успели да изготвят заключението и моли да им се предостави възможност за изготвяне на заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Заявявам, че при посещение на имота, във връзка изготвяне на задачата по допуснатата тройната експертиза, съпругът на управителката на фирмата-жалбоподател заяви, след като му беше представено копие от първоначалната експертиза, че ще предостави необходимата счетоводна информация, която бе поискана със задачата на тройната експертиза, чрез упълномощения процесуален представител адвокат Найденова. Той заяви съответно, че ще представи други документи от надзорната фирма, които били по актуални и достоверни. Преди да влезем в залата адвокат Найденова сподели, че никакъв представител или управителя на фирмата-жалбоподател не се е явявал в кантората в периода от допускане на експертизата досега. Поради тези причини и молбата на колежката Ш., не сме изготвили заключението.

 

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се УКАЖЕ, че следва да окаже необходимото съдействие на вещите лица да изготвят своето заключение най-късно месец и половина преди следващото съдебно заседание.  Като ако това не бъде сторено вещите лица следва да изготвят заключението с оглед наличните по делото доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Да се предостави възможност на вещите лица да изготвят заключението по допуснатата експертиза. Няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2013 г.  от  11.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Вещите лица К.М. и С.Р. уведомени в съдебно заседание. Да се УВЕДОМИ вещото лице П.Ш..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: