ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 548 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Сънсет Ризорт” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Б., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам жалбата.

Да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Други доказателствени искания ще формулирам евентуално след като чуя становището на ответника.

АДВОКАТ Б.: Оспорвам жалбата.

С оглед на провеждащи се между страните към настоящия момент разговори за уреждане на спорния въпрос, моля производството по настоящото дело да бъде спряно по взаимно съгласие на страните.

Доказателствени искания ще формулирам при евентуално непостигане на спогодба по спора.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам искането за спиране на производството по взаимно съгласие.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Предвид наличието на изрично искане и изразяване на съгласие и от двете страни, производството по делото следва да бъде спряно при хипотезата на чл. 144 АПК във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Поради това съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 548/2013 г. по описа на Административен съд Бургас.

УКАЗВА на страните, че в случай, че в 6-месечен срок, считано от днес, никоя от тях не поиска възобновяване, производството по делото ще бъде прекратено.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: