ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,14.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четиринадесети май                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 547 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятСънсет ризорт” АД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от М.Н.Г., процесуален представител на жалбоподателя, в която иска насроченото за днешната дата съдебно заседание да бъде отложено, тъй като същия не може да се яви по здравословни причини. Представя копие от болничен лист.

ДОКЛАДВА и постъпила молба от Б.Б. – изпълнителен директор на „Сънсет ризорт” АД, с която също иска заседанието да бъде отложено.

 

АДВОКАТ А. – Предоставям на съда.

 

На основание чл.139, ал.2 от АПК и с оглед молбите на законния представител на дружеството жалбоподател и на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид представените с тях доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ход на делото.

УКАЗВА на ответника, че жалбоподателят е направил възражение с жалбата относно факта чий е рекламно информационния елемент, предмет на обжалваната заповед, като се твърди, че той не е на жалбоподателя. В този смисъл в тежест на ответника е да установи обратния факт след като с обжалваната заповед го твърди.

ДАВА възможност на двете страни, в 14-дневен срок от съобщаването, да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.06.2013г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: