ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети юни                                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 545 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЪНСЕТ РИЗОРТ АД, представлявано от изпълнителния директор Б. Г. Б., редовно уведомени, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили молби от юрисконсулт Г. – процесуален представител на жалбоподателя, както и от адв. А. – процесуален представител на ответния орган, с които желаят производството по делото да бъде спряно с цел извънсъдебно уреждане на спора между страните.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че двете молби изхождат от надлежни процесуални представители на страните по спора и от друга страна, че производството с оглед на депозирането им се намира в хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК счита, че молбите следва да бъдат уважени. Действително от тях се установява пълно съвпадение на волята от двете страни за спиране на настоящото производство т.е., налице е постигнато съгласие от тях, поради което и на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по административно дело № 545/2013 г. по описа на Административен съд – Бургас по съгласие на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от уведомяване на страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: