ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети септември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 544 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

Жалбоподателите Х.А.И. и Г.К.К. - редовно призовани, не се явяват. За тях се явява адв. Х. с пълномощно.

         Ответникът Кмет на Община Поморие-редовно призован, се представлява от адв. Б. с пълномощно по делото.

         Заинтересованите страни Г.Я.Р. се явява лично и с адв. И. с  пълномощно.

Заинтересованата страна  С.Ц.Ц. се представлява от адв. С..

Заинтересованата страна Л.Д.С., редовно призован, се явява  лично.

Заинтересованата страна Ж.М.С.-редовно призован, се явява лично.

         Явява се вещото лице П.Ш..

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок основно и допълнително заключение на вещото лице по делото.

 

Съдът пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

    П.С.Ш. - ** години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено основното и допълнително заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Х. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: По т. 2 от основното заключение, защо не сте отговорили на въпроса?

 

ОТГОВОР: Последният застроителен и регулационен план на Поморие е одобрен през 1978г. и там процесният имот заедно със съседните имоти попада в кв. № 3 отреден за обществено застрояване. За този имот няма отредено самостоятелно УПИ и съответно застройка. При посещението си в администрацията на община Поморие, колегите показаха досието на новообразувания кв. 3 в който попада процесния имот и там беше налична заповедта, цитирана в експертизата, с която се отреждат нови квартали – образуват се квартали 5, 3 и 6, като за ПИ-751 и съседните са отредени самостоятелни УРИ. За ПИ-751, УПИ ІІ, в тази заповед изрично е записано, че се отнася само до регулацията на УПИ, но не и за застройката. В същото досие има приложено едно решение на ОбС и два чертежа – графична част, които касаят общо застрояване и в единия от чертежите графичната част на имот 751 е изчертана с червено, което определя застрояването, когато се касае промяна на плана, но не е показана етажност и към този чертеж няма приложена заповед, от която да се установи, че това изменение е влязло в сила. Вероятно има предхождаща заповед, т.к. в тази заповед която съществува изрично е записано, че не касае застрояването, вероятно, има предхождаща, която не можаха да ми покажат.

 

ВЪПРОС:  Какво е необходимо, за да отговорите на този въпрос?

 

ОТГОВОР:  Би трябвало общината да покаже всичките си изменения на плана за застрояване. Това изменение по отношение на регулацията е нанесено в регулационния план, но в застроителния план не са отразени никакви промени. Би следвало общината да издири измененията и да отговори на въпроса. Има писмо от РДНСК, където пише, че съществуваща постройка се запазва.

 

Адв. Х.: Нямам повече въпроси.

 

Адв. С.: Нямам въпроси.

 

Адв. И.: Нямам въпроси.

 

Адв. Б.: Нямам въпроси.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА основното и допълнително заключение на вещото лице.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит внесен от страните./издаден РКО 250,00лв. на 30.09.2014г./

 

Адв.Х.: Моля да бъде разпитан допуснатия свидетел.

 

В залата влиза свидетелят.

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

М. С. М. – 62 години, средно-специално образование, приятел на Х.И..

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Х. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Вие познавате Х.И., познавате ли неговия племенник?

ОТГОВОР:  Познавам Г.. На центъра имат стара голяма къща на крайморската улица, триетажна стара сграда с два жилищни етажа и един голям тавански етаж. Горе има една голяма стая с две остъклени капандури – едната  към морето. В задната страна също има остъклена тераса.

 

ВЪПРОС: Етажът, над втори жилищен етаж от кога съществува?

 

ОТГОВОР:  Съществува отдавна – 25-30 г. назад.

 

ВЪПРОС: За какво се ползва?

 

ОТГОВОР:  Лятото се използва за живеене. Х. има ателие, работи си там негови работи. Децата там се събират.

 

Адв. Х.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: От 25 г. строежът е в този си вид, или от 25 г. е правено надстрояването?

 

ОТГОВОР: Така съм запомнил къщата. Ремонти е имало, но в тези години назад така е изглеждала.

 

ВЪПРОС: Може ли да кажете със сигурност, че надстройката съществува от преди 25 г.

 

ОТГОВОР: Като конструкция да, но тя е изменена, имаше козметични ремонти и сега е преработено.

 

Адв.С.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. И. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС:  Беше ли построен хотелът, когато се появи горе ателието на Х.?

 

ОТГОВОР: На мястото на хотела имаше някаква сграда. Хотелът се появи после допълнително. Х. си имаше горе ателие, имаше козметични ремонти – смениха керемиди, смениха една-две греди, не съм присъствал на тези ремонти, но имаше течове откъм северната страна изгнило е и се наложи да се отремонтира.

 

ВЪПРОС: Имате ли строително образование?

 

ОТГОВОР: Образованието ми е промишлена електроника е електротехника.

 

Адв. И.:Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ.Б. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Влизали ли сте в сградата и по-конкретно на таванския етаж?

 

ОТГОВОР:  Да.

 

ВЪПРОС: Подът на таванския етаж от какво е изграден в момента?

 

ОТГОВОР:  конструкцията е железобетонна.

 

ВЪПРОС: Има ли промяна от страна на конструкцията ?

 

ОТГОВОР:  Не мога да отговоря, смятай че е същото. Застлано е със стари килими и картони.

 

ВЪПРОС: Може ли да констатирате кога вървите по бетонен под и кога върху дървен под?

 

ОТГОВОР:  Да, за мен подът е бетонен, такива са спомените от много време.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Каква е площта на това т.н. ателие?

 

ОТГОВОР: Около 60 и кусур квадрата цялата площ. Специално ателието на Х. е 20 кв.м.

 

ВЪПРОС: Каква е височината на пространството?

 

ОТГОВОР:  Може да се ходи изправен.

 

ВЪПРОС: Спрямо Вашият ръст?

 

ОТГОВОР:  Около 2,40м-3м.

 

ВЪПРОС: Колко капандури има ?

 

ОТГОВОР:  Към улицата към морето има 2 и на север има още 2 капандури.

 

СЪДЪТ ПРИКЛЮЧИ разпита на свидетеля. Свидетелят остава в залата.

 

В ЗАЛАТА Е ВЪВЕДЕН СЛЕДВАЩИЯ СВИДЕТЕЛ.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване на самоличността на свидетеля, както следва:

 

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ Р. – 52 години, познат на жалбоподателите, баща на Заинтересованата страна Г.Я.  Р., със средно образование.

 

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Адв. Х.: Нямам въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС:  Познавате ли къщата на ул. „Яворов” № 38 и по какъв повод, ако я познавате?

 

ОТГОВОР: Познавам къщата от детство. Представлява един приземен етаж и два жилищни, сега в западната част вече три етажа над приземни етаж.

 

ВЪПРОС: Понастоящем какво съществува в западната част на тази сграда ?

 

ОТГОВОР: Над втори жилищен етаж беше построен цял етаж. Преди представляваше кара таван – неизползваем таван, след което се построи този над третия етаж.

 

ВЪПРОС: Кога се построи на мястото на кара тавана този трети етаж?

 

ОТГОВОР:  Есента на 2004 г. 2003г. дарих моя етаж на сина ми и племенника.

 

ВЪПРОС: Сега в момента на място в коя част е изграден?

 

ОТГОВОР:  Това е построено в западната част на Иванчеви. Нашата част остана на кара таван неизползваем.

 

ВЪПРОС: Какви дейности се извършваха 2004г.

 

ОТГОВОР: Започнаха 2004г. строителни работи, като отначало Иванчеви ни попитаха дали сме съгласни да правят ремонт на покрива, с което нашето становище беше, ако се прави ремонт, да се направи проект на цялата сграда и да се направи един общ покрив и това беше дотам. След това почнаха сами построяването и многократно бяха подавани от нас жалби до полицията и до общината. Идваха, констатираха, спираха ги и те пак продължаваха в събота неделя надвечер и за 20-30 дни беше построено с бетонна плоча, тухли, инсталация - цял етаж.

 

Адв. С.: Нямам други въпроси.

 

Адв. И.: Нямам въпроси.

 

Адв. Б.: Нямам въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Колко е това което те построиха като квадратура.

 

ОТГОВОР:  Не мога да кажа, нямам строително образование.

 

ВЪПРОС: По време на строителството посещавахте ли мястото, където строяха?

 

ОТГОВОР: Да.

 

ВЪПРОС: Вътре има ли светли отвори в това пространство?

 

ОТГОВОР: Доколкото си спомням има. Качвал съм се няколко пъти като сменях керемиди на нашето покривно пространство, има изградени масивни стълби и стаи за живеене. Не ме пускат горе.

 

ВЪПРОС: Пазете ли си екземпляр от жалбите подавани през годините?

 

ОТГОВОР:  Те са входирани, може би ги пазя.

 

Адв. Х.: Имало ли е козирки на последния етаж?

 

ОТГОВОР:  Беше просто кара таван. Козирките после се изградиха. Нямаше козирки, нито от юг, нито от север.

 

Свидетелите бяха освободени от залата.

 

Адв. Х.: Във връзка с отговора по т.2 от вещото лице и пояснението, което направи в съдебно заседание, моля, да задължите ответника за представи цялото досие на новообразувания квартал 3 ведно с графичната части и заповеди и ЗРП действал 1978 г.

 

Адв. Б.: Възразявам против искането т.к. не намирам връзка между наведените в жалбата основания за нейната неоснователност и отговора на въпроса, за който се твърди, че ще бъде изяснен с тези доказателства.

 

Адв. С.: Възразявам по направеното доказателствено искане. В предходното съдебно заседание по изричния почин на съда процесуалния представител   на жалбоподателите заяви, че счита заповедта за незаконосъобразна т.к. се твърди, че констатираните на място СМР не обосновавали строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДРЗУТ, а не се твърди, че дори и да се приеме, че за този строеж се изискват строителни книжа, се твърди търпимостта на същия. Ако уважите това доказателствено искане, биха се събрали доказателства, които касаят какво е предвиждането по ПУП, а заповедта е издадена  поради това, че на място извършените СМР изискват строителни книжа, които липсват, което е основание за премахване. По приетата по делото съдебно-техническа експертиза   са събрани необходимите доказателства и съдът може да направи правната преценка по съществото на спора.

 

Адв. И.: Присъединявам се към становището на адв. С. и адв. Б..

 

Реплика адв. Х.: Още в самата жалба алтернативно сме посочили, че всички ремонтни работи в процесната жилищна сграда са търпими по действащите нормативни актове и по правилата действащи по време на извършването им. В молба-становище до съда по повод молбата на адв. С. за допълнителна СТЕ също сме поддържали изследване въпроса за търпимостта на СМР, самото вещо лице в днешното съдебно заседание  поясни, че поради липса на исканата от нас документация, не може да отговори на поставения от съда въпрос. Този въпрос е висящ и в таза насока са нашите доказателствени искания.

 

Съдът констатира, че отговорите на вещото лице по т.2, както и отговорите представени в днешното съдебно заседание водят до извод, че отразяването в графичната част на плана по отношение на УПИ ІІ-751 в кв. 5 по плана на гр.Поморие е свързано с проектно изменение предвид  цвета, с който е нанесено – червено. Вещото лице изрично обясни, че се е опитало да проследи проектното изменение, но не е установило издаден административен акт. Ако такъв административен акт беше налице, в графичната част на плана щеше да бъде нанесено съответно изменение, което да отрази одобряването на този проект. Доколкото и в графичната част  на плана липсва подобно отразяване, съдът счита, че искането на адв. Х. за представяне на цялото досие на квартала е неоснователно и към настоящияя момент от страна на жалбоподателя не е изложена безпротиворечива теза дали оспорва административния акт поради това че е налице незаконно строителство, което се явява търпимо по смисъла на закона, поради съответствието си с предвижданията на ПУП, или че извършената подмяна на конструктивни елементи не представлява строеж по см на § 5, т. 38 от ЗУТ.

Съдът не констатира в жалбата алтернативно направени твърдения.

 

С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА, че делото е изяснено от фактическа страна

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Х. за събиране на допълнителни доказателства.

 

Адв. Б.: Във връзка с представената заповед № РД 16-95/11.02.2014г.  представям командировъчна заповед, от която е видно отсъствието на кмета за периода от 12-16.02., поради което поддържаме становището, че обжалваната заповед е издадена по заместване в кръга на правомощията на зам.кмета.

 

Адв.Х.: Да се приема заповедта.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед № 199/11.02.2014т.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Х.: Моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна по изложените в жалбата съображения. Претендирам  разноски. Ще представя писмени бележки.

 

Адв. С.: Моля да постановите решение, с което по съществото на спора отхвърлите оспорването като неоснователно. От събраните по делото доказателства и СТЕ неоспоримо се доказа, че не само не са налице предпоставките по чл.151 ЗУТ за да се приеме, че не са налице СМР, за които се изискват строителни книжа, а тъкмо напротив, не е спорно, че на място е излята стоманобетонна плоча и над нея и зидано, които действия безспорно променят натоварването на сградата, което игнорира приложимостта на чл.151 ЗУТ и е основание за изискването на строителни книжа и за издаването на процесната заповед.

 

По отношение на твърдяното от колегата за евентуална търпимост на строежа, следваше да бъде доказана от този който я твърди. По делото не се събраха безспорни доказателства, които да обосноват наличието на търпимост на така изпълнения понастоящем строеж в този му вид съобразно времето на изграждане. От нашия свидетел се установи, че тези строителни дейности са извършени през 2004 г., което автоматично изключва приложното поле на търпимостта. Моля за присъждане на деловодните разноски по нарочен списък, който представям. Моля за срок за писмена защита.

 

Адв. И.: Моля да отхвърлите жалбата като незаконосъобразна. От събраните по делото доказателствата не се установяват твърдените в същата пороци на обжалвания административен акт и моля за неуважаване на жалбата. Моля за присъждане на разноските по списък, който представям.

 

Адв. Б.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана. В нея се съдържат две взаимно изключващи се твърдения. Първото, че е налице търпим строеж и второто потвърден изрично в предходното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, че не е налице строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР ЗУТ. По отношение на първата от тезите се събраха достатъчно доказателства за неприложимост на твърдяната търпимост, по отношение на  втората от тезите е очевидно с приетата СТЕ, че извършените СМР попадат изцяло в хипотезата на §5, т. 38 ДРЗУТ. Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: