ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 543 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:02 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Е.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на Агенция Митници София, редовно призован, се явяват представители по пълномощие юрисконсулт М. и н-к отдел „Правен“ в Агенция „Митници“ С.Й., надлежно упълномощени, с пълномощни, представени в предходно съдебно заседание.

Явява се свидетелят С.Д.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че от ответника е постъпила молба с приложени извадки от публикации в различни медии.

 

Съдът пристъпи към разпит на допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел.

        

Снема самоличността на свидетеля:

С.Д.Д., 41г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Участвали ли сте в мероприятие, относно проведена на 02.11.2016г. от Специализирана прокуратура операция на Митнически пункт Лесово и в какво качество?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Участвал съм в тези мероприятия от самото начало до края на провеждането на тази операция през 2016г. Участвал съм в качеството си на директор на Териториална дирекция на „Национална сигурност“ гр.Ямбол.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Познавате ли жалбоподателят П.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Познавам го служебно във връзка със задълженията ми. Лично не го познавам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Какво може да ни кажете за проведеното мероприятие, какво установихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – По време на нашата работа установихме, че през 2015г. лицето работи на трасе, входа на ГПП Лесово, на тъй наречения кантар. А не, обърках се понеже са много лицата. Обърках се, не работи на кантар, а работи като митнически инспектор, понеже са 40 и няколко човека се обърках кой къде точно работи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Какво установихте за лицето?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Установих следното: на пункта имаше изградена корупционна схема за събиране на нерегламентирани парични средства от лицата, преминаващи граничния пункт. По тази схема парите се събираха и изчистваха. Изчистваха означава, че бяха събирани на едно место, събират се на едно място, а на друго място се окрупняват, след което се раздават на всеки, според решението на началника на митническата смяна.

Повече не бих могъл да кажа, защото мисля, че ще издам класифицирана информация, ако е това, което предполагам, че се иска да кажа.

Установих, че на лицето се дават такива парични средства, които не му се следват.

ВЪПРОС на СЪДА – За кои периоди става въпрос?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – За 2015 година и 2016 година.

ВЪПРОС на СЪДА – По какъв начин ги установихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Със законоустановени правомощия, по закона за ДАНС, Закона за специалните разузнавателни средства и нормативната база, по която ние работим. Лично не съм виждал, ползвали сме свидетелски показания и СРС.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямаме други въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Бихте ли могли да уточните точно къде е работил жалбоподателят?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Мисля, че беше в група МРР – Митническо разследване и разузнаване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Това, ако е така, къде е мястото му на работа?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Мястото му е да извършва митническа проверка, това е един цялостен контрол, който се извършва. Те имат определен брой задължения, които съобразно техния закон трябва да извършват, едното е извършване на физически контрол, другото е контрол по документи и ако решат - контрол с рентген.

Понеже бяха много лица по тази акция, може и да е бил на рентгена, не съм сигурен. Но това не пречеше за останалото, в смисъл за разпределението на суми. Независимо от това дали човекът събира, работейки в конкретната смяна, получава нерегламентирани парични суми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Може ли да уточните конкретно лично деяние на конкретна дата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Към момента не, тъй като операцията беше на 02.11.2016г. Тези деяния, те са описани, давали сме показания пред Специализираната прокуратура в София.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Не зная до каква степен познавате всички събрани по случая материали, но известно ли ви е да има свидетелски показания конкретно към доверителят ми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не би следвало аз да се запознавам с всички материали. Това е следствена тайна.

АДВОКАТ И. – Нямам други въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля.

 

АДВОКАТ И. – От името на жалбоподателя желая да заявя, че той е работил на място, което е различено от посоченото от свидетеля.

Жалбоподателят П. – Работя на мобилен рентген, който се намира на разстояние от тук до сградата на НХК. Колегите, които са долу, селектират камион или автобус и ние го сканираме на този рентген. Ако евентуално има съмнение за нещо, се пристъпва към проверка на камион или автобус. Останах с впечатление, че работя с тези пътници и шофьори. Ако вие идвате, аз ви поставям печат на отдел „Митническо разследване и разузнаване“, после трасе - входящи.

АДВОКАТ И. – Има и данни за това, което заяви доверителят ми.

Във връзка с представения свитък от ответника, с неговата молба от 09.05.2017г., извадки от публикации и т.н., считам, че не следва да се приема това като доказателство по делото, най-вече поради факта, че в огромния брой листи се съдържа информация, която няма нищо общо с операцията в МП Лесово на 02.11.2016г., като например мога да обърна внимание на л.480, 479, 477, 476, 475, в някаква степен на л. 475, 474, 470. Например на л.470 - много важна информация как в някакъв язовир били намерени едни пари. Бих могла да продължа с още, но поради тази причина считам, че представянето на обемни доказателства, които са неотносими към спора пред съда, се цели да се създаде впечатление за огромно доказване, а се създава препятствие за страната при изчистване на въпроса кои доказателства са относими и кои не са. Считам, макар и на хартиен носител представени сега, че тези извлечения по никакъв начин не се отнасят към същността на делото.

На л.479 е посочено, че хубавата домашна ракия е мит и че НАП получава по-бързо информация за глобите на КАТ, или пък изказване на министър Горанов.

РЕПЛИКА на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Акцентът е върху акцията на Митнически пункт Лесово, и тези доказателства са предоставени с оглед установяване на факти, а до колко са относими, е въпрос по същество и поради това, на основание чл.171 от АПК, моля да ги приемете, защото пак твърдя, че вътре се съдържат материали за мащабната акция на Митнически пункт Лесово, започват на 02.11.2016г. и приключват на 08.11.2016г.

 

При произволно разгръщане на представените над 120 листа от ответника, представляващи медийни съобщения от различни медийни източници, съдът установи, че най-често от представените извадки се говори за констатациите на проверката на Митнически пункт Лесово, например на л.376, на л.383, на л.392, на л.405, като посочването е съвършено произволно. Между тези публикации е възможно да се представени и такива, които са неотносими и да не касаят фактите по спора, но те не могат чисто материално да бъдат отделени в настоящия момент, защото се намират на един и същ хартиен носител с публикациите, които са относими към проверката, извършена на 02.11.2016г. на Митнически пункт Лесово, поради което съдът счита, че следва да ги приеме и тяхната доказателствена стойност ще бъде обсъдена в съдебния акт. Воден от това и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника публикации от печатани, интернет, радио и телевизионни медии, относно проведени на Митнически пункт Лесово на 02.11.2016 г. операция на Специализирана прокуратура София, при която са задържани митнически служители.

 

АДВОКАТ И. – Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Представям списък с разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ И. – Моля да уважите жалбата като считам, че съдържащите се в същата многобройни фактически и правни съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед, както от материалноправна, така и от процесуално правна, са основателни.

Моля да ни бъдат присъдени разноски и моля да ми предоставите възможност за кратки писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да постановите решение, с което да потвърдите законосъобразността на заповедта, с която на г-н П. е прекратено служебното правоотношение поради дисциплинарно нарушение.

Моля да ми предоставите срок да представя писмена защита.

Моля да присъдите на Агенция „Митници“ юрисконсултско възнаграждение, ведно с депозита с разпит на свидетел.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 8 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: