ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 541 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.-А.Ю.П., редовно уведомен, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Колев.

 

Явяват се свидетелите Н.П.И. и И.С.И..

 

По хода на делото:

 

ИЩЕЦЪТ П.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано след като с решение № ІV-7/15.02.2018г. на Окръжен съд – гр.Бургас по въззивно гражданско дело №1889/2017 г. е обезсилено решение № 1734/30.10.2017 г. на Районен съд – гр. Бургас по гр. дело № 115/2017 г., с което е отхвърлен предявеният от Н.-А.Ю.П. иск срещу П.К.М. – надзирател в Затвора – гр. Бургас да му заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 600 лева, изразяващи се в стрес и безпокойство, причинени от действия на ответника на 01.01.2017 г. около 22:00 часа, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата и делото е изпратено на Административен съд – гр. Бургас по компетентност.

Съдът ДОКЛАДВА молба от ищеца, с която уточнява, че искът е предявен срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, в размер на 2 000 лева – обезщетение за причинени вреди, нанесени му чрез действията на служител на Затвора – гр. Бургас и чрез бездействие на ръководството на Затвора – гр. Бургас и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, считано от 01.01.2017 г. до датата на подаване на исковата молба в Районен съд – гр. Бургас – 09.01.2017 г.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам възражение по доклада.

Уточнявам, че искът ми е за 2 000 лева неимуществени вреди.

Искането за присъждане на обезщетение е от 01.01.2017 г.

Претендирам и присъждане на законната лихва върху обезщетението, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното заплащане.

 

Съдът ПРИЕМА за разглеждане исковата молба с направените в днешно съдебно заседание от ищеца уточнения.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Поддържам искането за разпит на свидетелите.

 

Съдът намира, че следва да уважи искането на ищеца за събиране на гласни доказателства по делото за установяване на фактите и обстоятелствата, посочени в исковата молба, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства по делото чрез разпит на доведените в днешно съдебно заседание свидетели Н.П.И. и И.С.И..

СНЕМА самоличността им, както следва:

 

Н.П.И. – 35 години, български гражданин, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване, без дела и родство с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

И.С.И. – 52 години, български гражданин, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване, без дела и родство с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

 

Свидетелят И.С.И. изведен от залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Н.П.И..

 

Свидетелят Н.И. на въпроси на съда: Командирът на 01.01.2017 г., около 9:00 часа, дойде при Н. и му вика: „Или календара, или жалбата”. Защото не му дава календара на С., показва му го, но не му го дава и вика: „Ако пишеш жалба – няма да ти го дам, ако не пишеш жалба – ще ти го дам.“ Майка му на Н. остана вън около два-три часа на студа, чака командира да върне часовника. Викат го и той не се връща този човек, в смисъл не дава часовника на женичката, тя е възрастна 64-ти набор.

С Н. сме в първи салон, килия до килия сме с него, близо сме. Той е в килия 11, аз съм в килия 12.

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам въпроси към свидетеля Н.И..

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Какъв беше проблемът с часовника?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.И.: Часовникът беше за връщане. Не знам за какво трябваше да се ремонтира, знам, че Н. иска да върне часовника и майка му го чака навън за часовника. Командирът трябва да го върне часовника.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Знаете ли дали часовникът работеше?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.И.: Не знам, просто знам, че Н. трябва да върне часовника и майка му чакаше и това е недопустимо да чакаш на студа. От него разбрах, че тя чака навън и слушах как спорят.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам други въпроси към свидетеля Н.И..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключва разпита на свидетеля Н.И. и същият бе изведен от залата.

В залата бе въведен свидетелят И.С.И..

Свидетелят И.И. на въпроси на съда: Знам за какво се води делото. Беше неделен ден, майка му на Н. беше дошла на свиждане и Н. искаше да си върне ръчен часовник да го дадат на майка му да му сменят отвън каишката, че беше скъсана, обаче командирът имаше дразги с Н. и близо два часа държа майка му отвън. Беше много студено и я държеше отвън без да й дава часовника и вечерта, понеже Н. му каза, че ще напише жалба, Г.. му каза, че ако напише жалба срещу него, няма да му даде календара – голям годишен календар. И му каза да избира или календара, или да напише жалбата.

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам въпроси към свидетеля И.И..

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Какво стана с часовника знаете ли? Смениха ли му каишката?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Не можах да разбера какво стана с часовника, но на сутринта му дадоха календара.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Часовникът беше ли му отнет от някой или си остана в него?

СВИДЕТЕЛЯТ И.И.: Остана в него, но държаха майка му два часа отвън. Това го зная, защото има в коридора телефон и първо аз се обадих на майка му дали е тръгнала и оттам разбрах, че тя беше пред затвора и каза, че чака вече два часа, а никой не идва.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам други въпроси към свидетеля И.И..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключва разпита на свидетеля И.С.И. и същият бе отведен от залата.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Искът ми е срещу ГД „Изпълнение на наказанията“, защото вредата ми е от служител на ГД „Изпълнение на наказанията“ и отговорността се носи от ГД „Изпълнение на наказанията“ и при положение, че е прикрил този случай, първо са ми отказали да ми дадат неговите данни и имена да го съдя лично, имам отказ. Второ, въпреки моите подадени жалби и молби, нито някой е наказан, нито изобщо е направена някаква проверка по случая. Никой не е разпитан, нито свидетели от съседни килии. Проверка не е направена, случаят не е изяснен, наказание няма.

Другото, което искам да кажа, че тук в писмения отговор на ответника пише, че същите са действали според закона и не са допуснали нарушение на правата на ищеца, които да му причинят неимуществени вреди. При положение, че този календар беше в ръцете на този надзирател, на командира, това вече е нарушение. Той няма право от моя лична пратка, която вече съм получил, да ме изнудва да не пиша жалба, за да получа календара. Вещта ми е пратена с пратката, която е проверена. Това е грубо нарушение. Първо изземва лична вещ от пратката. Ако е забранена тази вещ, той е длъжен да я върне, да не я допусне в затвора, но след като я допуснал, да я вземе от пратката, която съм получил при свиждането и вечерта да ми я покаже и да ме заплашва и изнудва, това е нарушение.

В справката комисар М. определено лъже. Той казва, че това е станало на 02.01.2018 г., че нещата са били проверени, понеже имало много пратки и са ми предадени на другия ден, само че аз нещата с моята пратка съм получил в същия ден, а календарът е бил иззет от моята пратка и задържан от командира и ми е предаден вече на другия ден. Това е нарушение, което потвърждава предишните ми думи, защото пратката се дава веднага. Само техниката се задържа за проверка, други неща не. Командирът се опитва да прикрие и неговата постъпка, като казва, че на 02.01.2018 г. ми е дадена пратката. Няма такава практика на другия ден да се дава пратката. Той де факто упражни натиск срещу мен да не подавам жалба срещу тях.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Уважаема госпожо административен съдия, считаме, че подадената жалба е неоснователна и недоказана. От събраните по делото доказателства е установено, че жалбоподателят има право на ръчен часовник, съобразно списъка от вещи, които се полагат на лишени от свобода в затвора. Няма данни часовникът да е бил отнет от ищеца и той да е бил в невъзможност да го използва по предназначение. Предаването на часовника от ищеца на надзирателя след това на майка му следва да стане по описан ред, не може да стане с просто физическо предаване, както е искал на момента и веднага, което е искал самият ищец, което и не е станало. По делото не са събрани доказателства от факта, че каишката е била скъсана, да следва факт на невъзможност да бъде употребен този часовник, тоест тук няма никакво нарушение на неговите права по отношение на твърдяното забавяне на предаване на пратката. Това е станало веднага след Нова година. Пратката следва да бъде проверена. Тази част от нея, която следва да бъде проверена, е преценка на органите в местата за лишаване от свобода. Те са проверили календара като вещ, която е по-голяма и обемна и веднага на следващия ден след проверката са му я предоставили, като в тази връзка също няма данни за причинени някакви щети – имуществени или неимуществени. Ищецът е знаел прекрасно, че това е първи януари и втори януари, де факто от първия ден на Новата година е можел да го ползва по предназначение. В случая не са налице действия и бездействия, които да са в  причинна връзка с някакви настъпили вреди в правната сфера на ищеца, поради което следва да отхвърлите иска. Ако приемете, че е доказан, считам, че същият е прекомерен и следва да бъде намален, тъй като се касае за много кратък период от време, който е претендираният в случая.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: