ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На осми февруари                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 541 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОДО 09“ ООД, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Руен, редовно уведомен, не се явява. Представлява от адвокат Ж., с пълномощно на лист 55 по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.В.А.-Д. не се явява.

 

 

По хода на делото:

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 162/05.01.2018 год. молба от жалбоподателя по делото. В същата молба e поискано да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с конкретен въпрос към вещото лице. Моли се, също така, съдът да задължи ответника да представи данни относно отделните компоненти, формирали задълженията за ТБО.

 ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 748/18.01.2018г. писмо с представена справка за изчисляване на такса „Смет“ по години и видове дейности, предоставена от ответника в изпълнение на разпореждане № 123/8.1.2018г.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 1288/31.01.2018г. молба от вещото лице за отлагане на делото и насрочване на нова дата, не по-ранна от 15.04.2018 год., тъй като е в невъзможност да изготви експертизата, поради краткия срок и големия обем работа.

 

Съдът предоставя възможност на страната да вземе СТАНОВИЩЕ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

АДВ. Ж.: Да се приемат доказателствата. Да се предостави допълнителна възможност на вещото лице да изготви назначената съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото постъпилото с вх.№ 748/18.01.2018г. писмо с представена справка за изчисляване на такса „Смет“ по години и видове дейности.

 

ПРЕДОСТАВЯ допълнителна възможност на вещото лице В.В.А.-Д. да изготви назначената съдебно-техническа експертиза.

 

С оглед събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  19.04.2018 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице.

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от протокола на жалбоподателя.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:11  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            СЪДИЯ: