ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети май                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 540 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НАЛКО“ АД, редовно призован, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото.  

ОТВЕТНИКЪТ – Зам. директор на ТД на НАП – Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

          АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          АДВ. М.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените писмени доказателства.

          Водим допуснатия до разпит свидетел.

 

          СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените с молба вх. 3816/19.04.2017 г. от жалбоподателя писмени доказателства.

 

          ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля.

СНЕМА самоличността му, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Д.С.К. – ** години, българска гражданка, работи в „Налко“ АД.

          СВИДЕТЕЛКАТА КОЛЕВА: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.: През месец октомври 2016 г. работех вече близо месец в „Налко“ АД. На въпросната дата бях на работа, като сервитьорка. Около 10.00 часа сутринта влязоха двама господа, които се легитимираха като служители на НАП. Изискаха ми документи свързани с фирмата, за които аз нямах представа къде се намират. Казах им, че ще се обадя на човек, който има отговорност за тези документи и ще им ги предостави. Казаха ми да извърша така нареченото „стоп каса“, да се занули всичко, каквото е в касата в момента и да извърша преброяване. Разговорът се водеше на бара. Встрани на бара бях съхранила въпросния бон. Единият от господата го видя, докато водихме този разговор, и започна да го разглежда обстойно. Аз го бях заделила, защото бях видяла въпросната корекция. Възнамерявах да го покажа на някой от шефовете, когато някой дойде, защото не бяхме тогава наясно с въпросната програма. Бях наясно единствено само с основните функции.

          Забелязах в бона, че е изписана отгоре сумата 8.48 лв. по мой спомен. Отдолу беше изписано „плащане в брой“ с една стотинка разлика и корекция зануляване на самия бон. Не ми се видя нещо нередно, като достоверност на бона, но тъй като при самото плащане нашите гости в хотела ползват отстъпка, която се чекира с магнитна карта, а клиентът беше гост на хотела, тази отстъпка от 15% му беше чекирана. Тя не даде отражение на самата програма освен, че се отчетоха тези 15%. При принтирането на бона излезе тази корекция, което ми се видя странно.

          Поръчката беше на гост на хотела и единствената поръчка към този момент на деня, тъй като течеше закуската по това време. Това беше нещо допълнително, което поръча гостът. Сумата от поръчката беше в касата и както се разбра впоследствие, тя фигурираше в междинната памет на самата програма и междинния отчет.

          След проверката се изясни, че има някакво отклонение на програмата. Обадиха се на фирмата, която поддържа софтуера – „Елтрейд“ и мисля, че в рамките на два дни изпратиха служител, който да направи пълна профилактика на софтуера. Не ми беше пояснено нито от тях, нито от шефовете, но казаха, че проблемът е бил свързан с магнитната карта, с която се чекира. Проблемът по никакъв начин не е свързан с ничия външна намеса, а е чисто софтуерен. Отклонението се реализира между връзката със софтуера и фискалния принтер. Преди това при мен не се е случвало това и затова ми се видя странно. След въпросната проверка абсолютно всички колежки, които работим с програмата, бяхме предупредени да внимаваме и съблюдаваме за някакви отклонение от нея. Не се е повтарял подобен случай, а освен това от „Елтрейд“ ООД изпращат два пъти месечно служител, който извършва проверка на програмата, с която работим и на устройствата, които са свързани с въпросната програма и досега не е констатирано ново отклонение от тяхна страна, а и от нас.

         

Съдът ПРЕДЯВЯВА приложения фискален бон, като част от административната преписка, на лист 29, вдясно.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА КОЛЕВА: Да, това е същият бон.

          Това се случи в ресторанта на ул. „Фердинандова“ № 88.

 

АДВ. М.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля.

 

          АДВ. М.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД по същество:

          АДВ. М.: Моля да уважите жалбата и да отмените обжалваната заповед. Съображения сме изложили в жалбата. Заповедта е както немотивирана като описание, като правна квалификация е и невярна. Не е ясно как е определен срокът и защо е наложена принудителната административна мярка повече от 3 месеца след констатацията на нарушението, когато тя би била изчерпана като смисъл.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки в подкрепа на становището ни.

 

          СЪДЪТ ДАВА на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

          Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                   СЪДИЯ: