ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 53 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „САРЧЕС” ООД – гр. Бургас, представлявано от М.С.Г., редовно уведомен, се явява адвокат М., редовно упълномощена.

Ответник по оспорването – Контролен орган на РУСО – гр. Бургас – финансов ревизор Т., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата.

Във връзка с Ваше разпореждане Ви представям касационна жалба до ВАС и разпечатка от интернет страницата на ВАС с първа страница на касационната жалба.

Други доказателства няма да соча.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям становище.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме за сведение представените в днешно съдебно заседание документи от процесуалния представител на жалбоподателя, а не да ги приема като доказателства, тъй като два от тях не съдържат характеристиките на писмен документ, а още повече съдържат информация, която може да бъде проверена от съда служебно. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ М.: Моля да отмените обжалваното решение като незаконосъобразно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да потвърдите задължителните предписания, които са потвърдени с решението на Директора на РУСО – гр. Бургас.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: