ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесети април                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 537 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.С.Ч., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Средец, редовно уведомен, се представлява от адвокат И.К., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 2881/23.03.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя за отлагане на делото за друга дата, поради невъзможност на жалбоподателя да се яви в съдебно заседание предвид възрастта му и влошеното му здравословно състояние, както и поради планирано пътуване на адвокат П., за което представя доказателства.

 

АДВ. К.: Възразявам, тъй като процесуалният представител на жалбоподателя е имал възможност да планира пътуването си. Дори и да приемем, че са налице основателни причини за неявяването на процесуалния представител, считам, че жалбоподателят е имал възможност да присъства в днешно съдебно заседание, поради което моля да дадете ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед невъзможността на жалбоподателя и процесуалният представител да се явят в днешно съдебно заседание, ход на делото не следва да се дава, поради което, на основание чл. 139, ал.1 АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.05.2017 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: