ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На първи октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 535 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:13 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, явява се прокурор Тони Петрова.

 

ОТВЕТНИКЪТ „ВЕЕР 1” ООД, нередовно призован. Ликвидаторът Д.Р. е уведомена за днешно съдебно заседание на 30.09.2014 г. по телефона. Предвид наличната информация от Търговския регистър дружеството е в ликвидация и може да бъде редовно представлявано само от неговия ликвидатор или от упълномощено от последния лице. Затова следва да се изпрати изрична призовка на ликвидатора на ответника.

По изложените съображения съдът намира, че нередовното призоваване на ликвидатора, респ. нередовното призоваване на ответника, представлява процесуална пречка за даване ход на делото, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.11.2014 г. от 11:00 часа, за която дата ответникът да се призове чрез ликвидатора Д.Р., като на последната се укаже и възможността за ангажиране на процесуален представител в производството.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: