ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и пети юни                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 533 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.А.Б.-А., редовно уведомена, се явява лично. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ В.Д.Й. – главен специалист в отдел „Общофункционален контрол“ в дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“,  община Бургас, редовно уведомена, се явява лично. Представлява се от юрисконсулт А., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото от ответника, в изпълнение указания на съда от предходно съдебно заседание, заверени копия от документите за временна организация и безопасност на движението за обект „Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на ПГЕЕ „К. Фотинов“, УПИ І, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ – гр. Бургас.

ДОКЛАДВА и постъпили по делото от жалбоподателката с молба вх. № 6915 от 19.06.2018г. 3 броя цветни снимки.

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника заверени копия от документите за временна организация и безопасност на движението за обект „Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на ПГЕЕ „К. Фотинов“, УПИ І, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ – гр. Бургас и представените от жалбоподателката 3 броя цветни снимки.

 

 

АДВОКАТ К.: Поддържам искането за изслушване на ответника в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се изслуша ответника.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към снемане обяснения от ответника – главен специалист Й., по въпроса, формулиран в предходно съдебно заседание от адвокат К., а именно: Въз основа на какво е приела, че автомобилът на жалбоподателката е бил паркиран неправилно, поради което е взела решение и разпоредила неговото принудително преместване?

 

ОТГОВОР НА ОТВЕТНИКА Й.: Бях изпратена по сигнал на въпросното място от госпожа, която ползва гаража. Отивайки на място прецених, че задницата на автомобила беше навлязла в пространството на гаража. След като се посъветвах с шофьора на камиона, той също  установи това, което и аз бях установила, и заради това, тъй като създаваше пречка на друг участник в движението – жената, която искаше да паркира собствения си автомобил в гаража, прецених, че автомобилът следва да бъде репатриран. Посъветвах се с мой колега, защото автомобилът не беше спрян изцяло пред вход/изход. Само една част от него заемаше пространството от гаража, затова поисках мнението на шофьора, но тъй като от едната страна имаше дърво, от едната част задницата на автомобила, а отсреща се извършваха ремонтни дейности и наистина госпожата не можеше да си вкара автомобила в гаража, затова автомобилът беше закаран на наказателен паркинг. Те са два гаража един до друг и между тях има малко пространство, може би около метър и нещо. Правя снимки отвън, правя снимки и отвътре, за да може да се види как е паркирал автомобилът.

АДВОКАТ К.: Имам уточняващи въпроси. На първо място, Вие разговаряхте ли с госпожата, която е искала да вкара автомобила в двора?

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Да.

АДВОКАТ К.: Установихте ли откъде идва тя?

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Не знам откъде е идвала и къде е ходила, нейният автомобил изчакваше на ул. „Раковска“ на кръстовището с ул. „Шейново“, даже колегата отиде и погледна какъв точно е автомобилът и дали няма по някакъв начин да се вкара в гаража.

АДВОКАТ К.: Вие установихте ли къде са положени платната, които ограничават извършваните ремонтни дейности? Установихте ли на тротоара ли са или на пътното платно?

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Със сигурност имаше и на тротоара, но една част беше оградено и пътното платно, защото тя точно това каза, че и друг път е викала екипи и друг път, стремейки се да паркира в това пространство между двата гаража, тоест и друг път така са паркирали, но в момента при извършване на тези ремонтни дейност изцяло е вече невъзможно да си вкара автомобилът в гаража.

АДВОКАТ К.: Моля да бъдат предявени на ответника снимките на стр. 8 и тъй като преди малко заяви в обясненията си, че част от автомобила навлизал пред гаража и моля да посочи къде според нея навлиза?

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на ответника снимков материал на л. 8 от материалите по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Именно затова правя снимки и отвътре.

АДВОКАТ К.: Кажете къде навлиза в обсега на гаража?

ОТВЕТНИКЪТ Й.: Точно отсреща, то се вижда и от снимка 1 на л. 8 най-горе вляво. Бях убедена, че госпожата в случая е направила всичко възможно да не възпрепятства влизането в гаража, но въпреки това, след като знам, че се е стремила да паркира правилно, точно поради тази причина направих тази снимка отвътре, за да се види, че една част, дори и малка, навлиза в гаража и пак казвам заради тези ремонтни дейности няма как да се направи захода за гаража.

Ремонтните дейности се виждат на снимката на същия лист 8, долу вдясно.

АДВОКАТ К.: Поглеждайки снимката горе вдясно как върви линията по плочките, къде автомобилът навлиза в отвора на двора?

ОТВЕТНИКЪТ Й.: На тази снимка точно по права линия съм снимала коя част навлиза в гаража. Първата снимка вдясно не е направена по права линия. На тази снимка съм се стремяла да застана точно пред гаража, за да се види как тази част, за която говоря, навлиза  в гаража. Имам предвид снимката горе вляво.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси.

 

Ответникът напусна залата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Водим допуснатия за днешно съдебно заседание свидетел. Моля да бъде разпитан.

В залата бе въведен свидетелят Д.Н.М..

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

Д.Н.М. – *** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Работя към ОП „Транспорт“ като шофьор на автокран. Знам за какво съм тук – във връзка с репатриран автомобил.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля съдът да предяви на свидетеля снимков материал от деня на репатрацията.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля снимков материал на л. 8 и л. 9 от материалите по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Бихте ли могли да посочите по спомени къде точно е бил паркиран автомобилът на този ден, поради което е бил репатриран?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Автомобилът се репатрира по нареждане на колежката от дирекция „УКОРС“. Аз, както казах, съм водач на репатриращ автомобил. В случая имаше въпрос към мен в този гараж дали може да бъде паркиран автомобил. Госпожата, която имаше претенции, че не може да паркира автомобила, също беше на място и твърдеше, че не може да паркира. След като огледахме ситуацията, колежката, която разпорежда репатрирането, зададе въпрос към мен дали според мен може да бъде паркиран автомобил вътре в гаража. Тя ме попита между дървото и автомобила може ли да влезе кола. (Свидетелят сочи снимката на л. 8 горе вляво). Аз отговорих, че не може, имайки предвид габаритите на автомобила. Аз видях този автомобил. Той беше „Опел Зафира“. Беше паркиран малко по-напред някъде около ул. „Левски“ и ул.“Шейново“.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Било ли е евентуално пътното платно заето заради ремонтни дейности?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, извършва се ремонт на училище „Иван Вазов“ и оградата е вкарана към пътя. В случая това е камионът, който е широк 2,40 м, аз слязох от дясната врата, лявата не може да се отвори. Това е разстоянието, което е реално свободното за движение на автомобили между парапета за ремонта и паркираните автомобили от другата страна.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Възможно ли е автомобил, който идва от ул. „Шейново“ да направи безпрепятствено завоя и да влезе в гаража?

СВИДЕТЕЛЯТ М.:*** не може, няма как да се случи според мен това. Това е моето мнение. Дори от ул. „Левски“, дори откъдето и да идва, няма как да паркира колата в гаража. Твърде тясно е и не може да се направи маневра, за да се паркира в гаража.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ К.: Преди малко чух, че казахте, че административният орган е попитал от някакво дърво дали можело да се премине вътре в двора.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Дървото, което е от дясната страна и е наравно с оградата.  Дървото се вижда на същата снимка на л. 8,  горе вляво.

АДВОКАТ К.: Това дърво пречи, така ли?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: В случая има наравно паркирал с него автомобил. Казах като пример дървото, мога да кажа като пример и автомобила. За това дърво говоря.

АДВОКАТ К.: Значи имате предвид дървото, което, ако трябва да посоча, е откъм ул. „Раковски“?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, дървото посочих като пример. Имах предвид паркирания автомобил до отворената врата. Този автомобил е паркиран на 30 см от отворената врата, а другият е паркиран на 50 см.

АДВОКАТ К.: Погледнете, вижте как върви плочката – къде върви?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Това е задната гума на автомобила, която се вижда на снимката. В случая задната гума на автомобила вижда ли се от отворената врата? Вратата е отворена успоредно на гаража. Това разстояние от вратата до бронята е около 50 см.

АДВОКАТ К.: Според Вас автомобилът откъдето и да дойде – било от ул. „Раковски“, било откъм ул. „Левски“, не може да направи десен, съответно обратно – ляв завой, и да влезе в двора.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Според мен, да. Това е моето мнение.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Вие опитахте ли се да вкарате тази „Опел Зафира“? Качихте ли се и опитахте ли се да я вкарате в гаража.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, по принцип молели са ме в практиката хора и в тяхно присъствие съм го правил, за да не бъде репатриран автомобил, но в присъствие на собственика на колата. В конкретния случай не съм направил опит, защото прецених, че автомобилът, дори и да беше направен опит, според мен нямаше как да бъде паркиран.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът приключи разпита на свидетеля. Същият напусна залата.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да не се приключва събирането на доказателства в днешно съдебно заседание. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, като се запознае със снимковия материал по делото, а при необходимост и извърши оглед на място, да отговори на следните два въпроса:

На първо място, съобразно издаденото от община Бургас строително разрешение за ремонтни дейности ли са поставени предпазните парапети на улицата, вместо на тротоара, както е предвидено по проекта, наличен по делото? Говоря специално пред дом № 76.

На второ място, моля вещото лице да отговори има ли възможност лек автомобил „Опел Зафира“ да направи без или с една, максимум две маневри ляв, съответно десен завой за влизане в дворното място, предмет на процесния казус?

Намирам за необходимо да посоча, че община Бургас вместо да упражнява контрол по неправилното поставяне на плоскостите, които ограничават строителното петно, ако мога така да се изразя, реконструкция на училище „Иван Вазов“, нейни служители са предприели действия по репатриране на автомобила на доверителката ми, като твърдя, че ако беше спазено наличното по делото строително разрешение и плоскостите бяха поставени на тротоара, както е изчертана схемата в разрешението, тогава би имало още 50 см минимум място по ул.“Шейново“, които да позволят безпрепятствено влизане и излизане на автомобилите на живеещите в този участък по ул. „Шейново“.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Във връзка с направеното  искане за експертиза, предоставям на съда, но считам, че първият поставен въпрос е неотносим към предмета на спора, но въпреки това, моля да ми предоставите възможност за становище посредством молба, съдържаща въпроси от наша страна. Това дали са поставени законосъобразно тези плоскости не е предмет на настоящото дело. Предмет на настоящото дело е създавал ли е пречка автомобилът на другите участници в движението.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да уважи доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на поставените в днешно съдебно заседание от адвокат К. два въпроса, след като съобрази техническите характеристики на посоченото МПС, приложените по делото писмени документи и конкретно допълнително представените от ответника документи за временна организация и безопасност на движение за обект „Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на ПГЕЕ „К. Фотинов“ в участъка ул. „Шейново“ между ул. „Левски“ и ул.“Раковски“.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвена й в размер на 120 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр.Бургас в тридневен срок, считано от днес.

Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото, ако прецени, молба с допълнителни въпроси към вещото лице.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.09.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на експертизата и за насроченото съдебно заседание след представяне на документа за внесен предварителен депозит за изготвянето й.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: