ПРОТОКОЛ

 

Година 2016,04.05.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти май                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 532 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ка инвестмънт” ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- Директор на Дирекция „ОДОП” се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Ка инвестмънт” ЕООД против ревизионен акт № Р-02000215003237-091-001/11.12.2015г., потвърден с Решение № 47/22.02.2016г. на Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения и от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете като доказателства по административното дело писмените доказателства, съдържащи се в административната преписка. Няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания.

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си и с оглед дадените в днешното съдебно заседание указания относно доказателствената тежест, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си, включително и чрез съдебна експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016г. от 11.10 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: