ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 17.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седемнадесети март                                     две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 52 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Д.Б., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява се адвокат А., редовно упълномощена от днес.

 

ОТВЕТНИК ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с преписката доказателства.

Представям писмена молба, в която съм формулирала искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в молбата въпроси.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи искането за допускане на съдебно-техническа експертиза. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в писмена молба на адвокат А., депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 250 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита експертизата няма да бъде изготвена.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. Д.С.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.05.2010 година от 10:00 часа, за която дата страните редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице след внасяне на депозита

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: